زلزله‌زدگان مراکش در انتظار کمک - جمهوری خراسان، جمهوری نیوز، Jomhouri Khorasan.