ادامه خشم کشاورزان فرانسوی
ادامه خشم کشاورزان فرانسوی
خودروهای زرهی ژاندارمری برای جلوگیری از فلج شدن پاریس مستقر شدند چندین سندیکای کشاورزی قصد دارند امروز دوشنبه بزرگراه‌های منتهی به پایتخت فرانسه را مسدود کنند

چندین سندیکای کشاورزی قصد دارند امروز دوشنبه بزرگراه‌های منتهی به پایتخت فرانسه را مسدود کنند تا عدم رضایت خود نسبت به تمهیدات اعلامی دولت برای پایان دادن به این بحران را نشان دهند. همزمان ۱۵ هزار نیروی پلیس و ژاندارمری در اطراف پاریس مستقر شدند.

  • نویسنده : قیام خوراسانی
  • منبع خبر : rfi