گروه راست افراطی در پارلمان اروپا نامحتمل است
گروه راست افراطی در پارلمان اروپا نامحتمل است
خانم اورسولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، شنبه نهم ژوئن خشنودی خود را از نتایج انتخابات پارلمان اروپا اعلام کرد.

خانم اورسولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، شنبه نهم ژوئن خشنودی خود را از نتایج انتخابات پارلمان اروپا اعلام کرد. او گفت حزب مردمی اروپا PPE قدرت‌مندترین گروه سیاسی اروپا است که به گفتۀ خانم فون درلاین سنگری در مقابل پیشروی چپ و راست افراطی به شمار می رود.

  • نویسنده : قیام خوراسانی
  • منبع خبر : rfi