آمنه‌محمد: طالبان فورا به منع آموزش دختران پایان دهند
آمنه‌محمد: طالبان فورا به منع آموزش دختران پایان دهند
آمنه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل می‌گوید که طالبان فوراً به منع آموزش دختران پایان دهند.

آمنه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل می‌گوید که طالبان فوراً به منع آموزش دختران پایان دهند.

خانم محمد در پیامی که توسط صندوق جهانی سازمان ملل برای آموزش در شرایط اضطراری و بحران منتشر شده، می‎گوید که بیش از 500 روز است که طالبان در خراسان  حق آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را انکار کرده‌اند.

او می‌گوید که جامعه بین‌المللی برای رسیدگی به نیازهای آموزشی و حقوق دختران  خراسان  به اتحاد خود ادامه دهد. آمنه‌محمد افزوده: “ضروری است که با این دختران همبستگی کنیم و صدای آنان را تقویت کنیم. آنان تنها نیستند.”

معاون دبیرکل سازمان ملل بر ادامه تأمین مالی برای فراهم ساختن کمک‌ غذایی، صحی و دسترسی به آموزش تأکید کرده‌است.

او از تمویل‌کنندگان و شرکای سازمان ملل خواسته که از صندوق جهانی سازمان ملل برای آموزش در شرایط اضطراری و بحران حمایت کنند تا اطمینان حاصل شوند که هیچ دختر در خراسان  و جای دیگر پشت سر باقی نمی‌ماند.

این در حالی است که سال جدید تعلیمی و تحصیلی در خراسان  در حال آغاز شدن است؛ اما مشخص نیست که طالبان امسال هم به دختران اجازه تعلیم و تحصیل را می‌دهند یا خیر.

  • نویسنده : قیام خراسانی
  • منبع خبر : خبرگزاری جمهور