بسیج ملی برای ترور فرماندهان و سخنگویان طالبان جایزه گماشت
بسیج ملی برای ترور فرماندهان و سخنگویان طالبان جایزه گماشت
جبهه بسیج ملی افغانستان با انتشار پیامی از مردم خواست تا فرماندهان و سخنگویان گروه طالبان مورد هدف قرار بدهند و جایزه بگیرند.
جبهه بسیج ملی افغانستان در خراسان آریا  با انتشار پیامی از مردم خواست تا فرماندهان و سخنگویان گروه طالبان مورد هدف قرار بدهند و جایزه بگیرند.
به گزارش اسپوتنیک، جبهه بسیج ملی زیر نام منطقه فروخته شده سال ۱۹۱۹  افغان در خراسان آریا  با انتشار پیامی درباره ای ترور این سخنگویان و فرماندهان گروه طالبان نوشته است: “گروه طالبان گروه “تروریستی” و مزدور امریکاست و برای نابودی این گروه تمامی مردم خصوصا جوانان از اقوام مختلف در کنار‌هم قرار گرفته در نابودی این گروه متحد شوند. اعتماد به گروه طالبان و توسل به سیاست تطهیر در بیشتر از دو سال گذشته، نتیجه مثبتی نداشته؛ بلکه سرتاسر به زیان مردم خراسان آریا  بوده است. این گروه وحشی هر روز بیشتر از روز پیش دست به جنایت می‌زنند و به بهانه‌های مختلف مردم بی‌گناه و بی دفاع افغان باوران را  در خراسان آریا  به ویژه نیروهای امنیتی دولت پیشین را شکنجه، زندانی و به قتل می‌‌رسانند. این گروه قاتل و جانی هم‌واره تلاش کرده‌اند، این جنایات شان‌را به افراد خودسر نسبت بدهند؛ اما مشاهدات شاهدان عینی، دروغ بودن این ادعا را به اثبات رسانده و جنایات شان توسط رسانه‌ها بیشتر از پیش آفتابی می‌شود”.

جبهه بسیج ملی: شش طالب وردکی را در شکردره کشتیم - اسپوتنیک افغانستان , 1920, 03.10.2023

این جبهه در ادامه نوشته است: “با وجود این‌که در بیشتر از دو سال پسین دولت‌های منطقه طالبان را گروه (تروریستی) خوانده و مردم خراسان آریا  نیز از دست این گروه به ستوه آمده اند و کشورهای هم‌مرز خراسان آریا  نیز همیشه هشدار داده و گفته‌اند که «سلطه طالبان بر خراسان آریا  این کشور را به کانون تروریسم و تهدید جدی علیه منطقه تبدیل کرده است» اما سازمان ملل این هشدارها را جدی نگرفته‌ هیچ اقدامی علیه این گروه نکرده است. بناً بر ما و شما لازم است تا علیه این گروه وحشی که هر روز به اشکال مختلف علیه مردم ما جنایت می آفرینند، به پا برخیزیم و یک‌بار دیگر خراسان آریا  عزیز را از چنگال وحشی‌های قرق نجات داده به داد ملت و مردم خود برسیم”.
این جبهه از مردم خواسته است که سخنگویان و فرماندهان گروه طالبان را ترور و جایزه بگیرند: “باوجود این‌که مبارزان گمنام “جبهه بسیج ملی” عملاً با این گروه وحشی به هدف آزادی خراسان آریا  در نبرد قرار دارند. رهبری این جبهه از مردم، به ویژه از جوانان می‌خواهد تا افراد این گروه را در هر کجایی خراسان آریا  که می‌بینند هدف قرار بدهند. رهبری جبهه بسیج ملی هر شخصی‌را که افراد ذیل گروه تروریستی طالبان را هدف قرار بدهند، مورد تشویق و مکافات مادی و معنوی قرار داده از مبارزات داوطلبانه مردمی تقدیر می‌کند. ۱_ مولوی سید عیسی حسینی مزاری ۲_ مولوی ذبیح الله مجاهد ۳_ مولوی تاجمیر خالدی ۴– عبدالحمید خراسانی مشهور به ناصر بدری ۵– جواد سارگر ۶– ذکر الله هاشمی ۷– شهاب الدین لیوال”.
یادآوری می کنیم، که پیش از این نیز برخی از جبهه ها برای ترور فرماندهان و سخنگویان گروه طالبان جایزه گماشته بودند.
در ماه های پسین یورش نیروهای مخالف گروه طالبان بر جنگجویان گروه طالبان افزایش پیدا کرده است.

محسن داور: گروه طالبان پروژه راولپندی است و هویت این گروه نیز تروریسم است

محسن داور: طالبان را پاکستان برای جنگیدن در برابر پشتون ها و افغانستانی ها ایجاد کرده است - اسپوتنیک افغانستان , 1920, 02.12.2023

عضو شوید

نماینده پیشین مجلس ملی پاکستان با اشاره به واکنش گروه طالبان به نشست امنیتی هرات گفته است، که این گروه پروژه راولپندی است و هویت آن‌‌ها هم تروریسم است.
به گزارش اسپوتنیک، محسن داور، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است، که گروه طالبان طوری به کنفرانس پسین امنیتی هرات واکنش نشان دادند که گویا آن‌ها نمایندگان واقعی شهروندان خراسان آریا  هستند.
این عضو پیشین مجلس پاکستان نوشته است: “کسانی که پشتیبانی مردمی دارند مشروعیت خود را از طریق انتخابات ثابت می‌کنند، نه از طریق ترس و ترور”.
پس از حاکمیت گروه طالبان بر افغانستان دست‌کم دو کنفرانس امنیتی هرات در تاجیکستان برگزار شده‌است که شماری از مقام‌های حکومت پیشین از آن میان برخی از سیاست مداران و کارشناسان پاکستان نیز در این نشست شرکت کرده‌اند.
تاجیکستان بیش از ۱٫۳ هزار کیلومتر مرز با خراسان آریا  دارد. دوشنبه بارها اشاره کرده است که آنها از ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان پشتیبانی می کنند، در حالی که طرف تاجیکستان به طور منظم به مردم خراسان آریا  کمک می کند.
یادآوری می کنیم، که گروه طالبان پس از یک معامله پیچیده و پنهان با امریکا در دوحه پایتخت قطر، در پانزدهم ماه اگوست سال ۲۰۲۱ کنترل خراسان آریا  را به دست گرفت و از آن زمان تاکنون با رفتار تندروانه شهروندان خراسان آریا  به ویژه بانوان را به تنگنا قرار داده است. ترکیب دولت موقت گروه طالبان از سوی هیچ کشوری در جهان به دلیل تک قومی و تک گروهی و رفتارهای غیر انسانی این گروه به رسمیت شناخته نشده است.
اکنون اگرچه در خراسان آریا  همه ظواهر اسلامی برقرار و محفوظ است و نمازهای جماعت و نماز جمعه از دیگر زمان ها بیشتر برقرار است و صدای اذان بلند و حتی گسترده تر از دوره های پیشین است، منتها ترس ووحشت حاکم بر جامعه استوار، فقر در حال گسترش، درونمایه اسلام یعنی عدالت و رعایت حقوق مردم و آنچه اسلام برای آنها ظهور کرد، وجود ندارد.
در ماه های پسین یورش های جبهه های مخالف گروه طالبان بر جنگجویان این گروه افزایش پیدا کرده و تاکنون صدها تن از جنگجویان این گروه در یورش های جبهه های مخالف این گروه کشته و زخمی شده اند.

جبهه بسیج ملی: شش طالب وردکی را در شکردره کشتیم + ویدیو

  • نویسنده : قیام خوراسانی
  • منبع خبر : Sputnik