دزدی نام سازمان آزدی بخش خراسان توسط عبدالطیف پدرام رهبرگنگره
دزدی نام سازمان آزدی بخش خراسان توسط عبدالطیف پدرام رهبرگنگره
عبدالطیف پدرام رهبر کنگره افغانستان برای جبران دروغ های خود با دزدی نام سازمان آزدی بخش خراسان نام کنگره افغانستان خودرا به نام سازمان آزدی بخش خراسان اعلام کرده در حال رزمندگان سازمان آزدی بخش خراسان در ۸ سال این مبارزه را با کمترین امکانات آغاز و ادامه می دهند این سازمان به دزدی پدرام اعتراض کرد و این حرکت پدرام یک حرکت غیر منطقی و اصول خواند

عبدالطیف ‌پدرام‌رهبر حزب کنگره افغانستان با دزدی بی شرمانه‌
اسم  حزب کنگره افغانستان  خودرا به نام سازمان آزادی بخش خراسان معرفی کرده است

اعلامیه  سازمان آزادی بخش خراسان KLPP به مردم شریف خراسان بزرگ

هم وطنان عزیز به اطلاعی تان برسانیم   امروز نظر به دزدی اولین نام سازمان آزادی بخش خراسان توسط عبدالطیف پدرام رهبر کنگره نام جعلی افغان ستان در خراسان به آگاهی تان می پردازیم که عضای سازمان آزادی بخش خراسان این حرکت بی خردانی پدرام را سخت محکوم می کنند

سازمان آزادی بخش خراسان یک سازمان کامل جدا از فدرال خواهان و رهبران احزاب افغان باور است .

لطیف پدرام در این سازمان هیچ نقش ندارد

سازمان آزادی بخش خراسان از سال تاریخ 2016 /2/2 آغاز کار کرده و پیش از آن استاد قیام خراسانی بنیانگذار این سازمان از ۲۰۱۰ این افکار را به طرف آینده مستقل مردم خراسان بزرگ تحت نظر داشتند

استاد قیام خورسانی بنیانگذار انقلاب خراسان و معرفی کنند انقلاب خراسان

حرکت های تند و جدی را با آزاد خواهی مستقل برای جوانان و تغییر جامعه کامل جدا از افغانیت برای پیشرفت در مبارزات بدون انتظار برای آزادی خراسان بزرگ به جوانان و مردم خراسان بزرگ با باران محبت و مشقت فراوان با نام رزمندگان سازمان آزادی بخش خراسان معرفی کرده

رزمندگان سازمان آزادی بخش خراسان جوانان دلیر در این راستا تا فعلاً با کمترین امکانات از جیب شخصی خود با مشکلات که در بین هزاران جاسوسان احزاب و تبلیغات ضد این انقلاب مردمی پیش می رفت این قدرت بیدار کننده مردم در ذهن و جسم مردم و جوانان دلیر جایگزین کردند و صدای خراسان را به جهان معرفی کردند
با اینکه هیچ اشخاص مسلکی ، خبرنگار و اشخاص ورزیده به این سازمان جوان همکاری نکردند چرا تمام احزاب شان به نام افغان ادامه سیاست داشتند به جز چند نفر وطن دوست همکار گردبدند ‌

جوانان رزمندگان سازمان آزادی بخش خراسان به پشتیبانی استاد کنگفو توا استاد قیام خوراسانی

همه در شبکه های اجتماعی و هم در سنگر ها فعالیت ها خودرا با  ویدیوی ها مبارزات خود در خدمت بیداری مردم شریف خراسان و جوانان ارائه کردند
سازمان که هیچ کس علاقه همکاری را با این دلیر مردان نداشتند
ولی با اراده محکم با ایمان این مبارزه را پیش می برند

جوانان سازمان مبارزه را با عشق به وطن دوستی و احترام به مردم آغاز کردند و تا امروز ۲۰۲۴ /۳ / ۱۹ مارس ادامه دارد

مبارزه سازمان با نام خراسان در تاریخ حکومت افغان ها و افغان باوران در چند صد سال نبوده

و بی نظیر است

لطیف پدرام  از جمله رهبر لوده بی وجدان است که سالها در جمهوریت شعار داده و فریاد فدرال خواهی می داد و هزاران جوان داغ دیده را مصرف افکار پوچ خود کرده بود

و هیچگاه نخواست از انرژی جوانان دلیر تاجیک در ده سال اخیر استفاده کند

او در چند سال اخیر و روز های اخیر تسلیمی حکومت افغان باوران به جای استفاده از مردان مسلح تاجیک جبهه تشکیل بدهد

در کنار رهبران افغان باور به پاکستان رفته بود

این شخصیت کامل مکار نظر به پایان دولت و ارتش افغان باوران در اخیر به تاجیکستان فرار کرد و حالا برای فریب جوانان به دزدی نام سازمان آزادی بخش خراسان دست برد زده است

تا گذشته های سیاست بیکاره عوام فریب  خودرا با جایگزینی نام  سازمان آزادی بخش خراسان بجای کنگره ملی افغانستان
جبران کند
لطیف پدرام‌ هیچ کار خدمت به نام سازمان آزادی بخش خراسان نکرده

این سازمان جوانان دلیر دارد که از اقتصاد و زحمات و میل تفنگ خود فعالیت خودرا تا امروز برای ملت مظلوم و رنج دیده خراسان حفظ کرده
ما میدانیم تاجیک هارا دزدان سیاسی به ذلت و بدختی و راه گمی قرار داده برای این سازمان آزادی بخش خراسان از پرچم تا نشان و اهداف کامل از احزاب افغانی جدا و از اول با نام خراسان مبارزه خودرا شروع کرده.

سازمان آزادی بخش خراسان

3

حزب كنگره ملی، عضويت لطيف پدرام را به حالت تعليق در آورد

04 January 2019

كميته اجرايی كنگره اعلام كرد كه پدرام خودسرانه نامزد انتخابات شده و از نام حزب سوءاستفاده كرده است.

شرح اعلامیه کنگره را در زير مي‌خوانید:

اعلامیه کمیته اجراییه‌ی حزب کنگره‌ی ملی افغانستان

کابل – افغانستان

تاریخ: ۱۳ جدی ۱۳۹۷ خورشیدی

حزب کنگره‌ی ملی افغانستان، که یکی از جریان‌هایی معترض و منتقد وضعیت‌سیاسی کشور می‌باشد، از زمان تاسیس تا به‌امروز در این مسیر با گام‌های متین و مستحکم راه‌های پر خم‌و پیچ را پیموده است. با این حال مسایلی را در تفاهم و مشوره با اعضای رهبری حزب در قبال مسایل سیاسی و اجتماعی کشور مطرح نموده. اما متاسفانه مدتی است که بعضی از اعضای کمیته‌ی اجراییه به‌ویژه شخص آقای لطیف پدرام بدون مشوره و تفاهم اعضای رهبری از نام‌حزب سوءاستفاده نموده و حزب را به‌نفع شخصی خود مصادره می‌نماید.

بنابراین، اعضای کمیته اجراییه‌ی «حزب کنگره‌ی ملی» که دنبال کننده وضع سیاسی – اجتماعی کشور می‌باشد، در این مورد بی‌توجه نبوده و مسایل را تعقیب می‌نماید. امروز از طریق شبکه‌هایی اجتماعی اطلاع حاصل نمودیم که آقای پدرام که یک تن از اعضای کمیته اجراییه حزب است؛ بدون در جریان قرار دادن اعضای کمیته اجراییه و مشوره با اعضای رهبری حزب، خود را نامزد مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ خورشیدی نموده است؛ از این روی، کمیته اجراییه حزب مواضع خویش را در قبال نامزدی آقای پدرام چنین اعلام می‌دارد:

۱_آقای لطیف پدرام، به‌عنوان یک شهروند می‌تواند خود را نامزد ریاست جمهوری نماید، اما نمی‌تواند از مهر و نشان حزب در مبارزات انتخاباتی خویش استفاده کند؛

۲- کاندیداتوری آقای پدرام از نظر اعضای رهبری این حزب مشروعیت نداشته و حزب هیچ‌گونه مسوولیتی در قبال ایشان ندارد؛

۳- کمیته اجراییه‌ی حزب، به تمامی اعضا و هواداران خویش چه در داخل و چه در بیرون از کشور ابلاغ می‌نماید که کنگره تا فعلا ً از هیچ‌نامزد و ستاد انتخاباتی پیشرو اعلام حمایت ننموده و در این زمینه به‌زودترین فرصت در مشوره با اعضای رهبری و مسوولین ولایتی طی نشست خبری مواضع خویش را اعلام می‌نماید؛

۴- کمیته اجراییه کنگره‌ی ملی افغانستان، به دلایل فوق عضویت آقای پدرام را الا برگزاری پولینوم حزب به حالت تعلیق می‌آورد؛

۵- تاریخ برگزاری پولینوم حزب کنگره‌ی ملی افغانستان به زودی اعلام خواهد شد.

ومن الله توفق

کمیته اجراییه‌ی حزب کنگره‌ی ملی افغانستان

3

حزب كنگره ملی، عضويت لطيف پدرام را به حالت تعليق در آورد

04 January 2019

كميته اجرايی كنگره اعلام كرد كه پدرام خودسرانه نامزد انتخابات شده و از نام حزب سوءاستفاده كرده است.

شرح اعلامیه کنگره را در زير مي‌خوانید:

اعلامیه کمیته اجراییه‌ی حزب کنگره‌ی ملی افغانستان

کابل – افغانستان

تاریخ: ۱۳ جدی ۱۳۹۷ خورشیدی

حزب کنگره‌ی ملی افغانستان، که یکی از جریان‌هایی معترض و منتقد وضعیت‌سیاسی کشور می‌باشد، از زمان تاسیس تا به‌امروز در این مسیر با گام‌های متین و مستحکم راه‌های پر خم‌و پیچ را پیموده است. با این حال مسایلی را در تفاهم و مشوره با اعضای رهبری حزب در قبال مسایل سیاسی و اجتماعی کشور مطرح نموده. اما متاسفانه مدتی است که بعضی از اعضای کمیته‌ی اجراییه به‌ویژه شخص آقای لطیف پدرام بدون مشوره و تفاهم اعضای رهبری از نام‌حزب سوءاستفاده نموده و حزب را به‌نفع شخصی خود مصادره می‌نماید.

بنابراین، اعضای کمیته اجراییه‌ی «حزب کنگره‌ی ملی» که دنبال کننده وضع سیاسی – اجتماعی کشور می‌باشد، در این مورد بی‌توجه نبوده و مسایل را تعقیب می‌نماید. امروز از طریق شبکه‌هایی اجتماعی اطلاع حاصل نمودیم که آقای پدرام که یک تن از اعضای کمیته اجراییه حزب است؛ بدون در جریان قرار دادن اعضای کمیته اجراییه و مشوره با اعضای رهبری حزب، خود را نامزد مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ خورشیدی نموده است؛ از این روی، کمیته اجراییه حزب مواضع خویش را در قبال نامزدی آقای پدرام چنین اعلام می‌دارد:

۱_آقای لطیف پدرام، به‌عنوان یک شهروند می‌تواند خود را نامزد ریاست جمهوری نماید، اما نمی‌تواند از مهر و نشان حزب در مبارزات انتخاباتی خویش استفاده کند؛

۲- کاندیداتوری آقای پدرام از نظر اعضای رهبری این حزب مشروعیت نداشته و حزب هیچ‌گونه مسوولیتی در قبال ایشان ندارد؛

۳- کمیته اجراییه‌ی حزب، به تمامی اعضا و هواداران خویش چه در داخل و چه در بیرون از کشور ابلاغ می‌نماید که کنگره تا فعلا ً از هیچ‌نامزد و ستاد انتخاباتی پیشرو اعلام حمایت ننموده و در این زمینه به‌زودترین فرصت در مشوره با اعضای رهبری و مسوولین ولایتی طی نشست خبری مواضع خویش را اعلام می‌نماید؛

۴- کمیته اجراییه کنگره‌ی ملی افغانستان، به دلایل فوق عضویت آقای پدرام را الا برگزاری پولینوم حزب به حالت تعلیق می‌آورد؛

۵- تاریخ برگزاری پولینوم حزب کنگره‌ی ملی افغانستان به زودی اعلام خواهد شد.

ومن الله توفق

کمیته اجراییه‌ی حزب کنگره‌ی ملی افغانستان

این شخص مکار رهبر حزب کنگره ملی افغانستان: است

پدرام شخصیت  مکار و استفاده جوی است که در این اخبار از سخنان او از شخصیت و سیاست او آگا می گردیدم

– لطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی نام افغانستان جعلی در خراسان آریا  مخ

به گزارش خبرگزاری KABR

، لطیف پدرام، رهبر کنگره ملی افغانستان یک بی اعتبار در بین جوانان خراسان آریا معرفی شده : «

پدرام شخصت لوده است که در کنار رهبران افغان باور در پاکستان برای مقام خیرتی قبل از سقوط رفته بود این چهره سیاسی که در هر باد کاغذ پران است بعد از فروپاشی ارتش به تاجیکستان فرار کرد پس از فعالیت و اهداف رهبر کنگره ملی نام جعلی افغانستان معلوم شد مرد فرصت طلب و عیاش و مفت خور است

تنش میان طالبان و اسلام‌آباد در پی حمله هوایی پاکستان؛ آمریکا خواستار حل اختلافات از راه گفت‌وگو شد

ودانت پاتل

منبع تصویر، GETTY IMAGES

توضیح تصویر، ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا

در پی بالا گرفتن تنش‌ بین پاکستان و طالبان در خراسان آریا ، آمریکا از دو طرف خواست اختلافات خود را از راه گفت‌وگو حل کنند.

روز گذشته (دوشنبه ۲۸ حوت/اسفند) نیروی هوایی پاکستان دو نقطه در دو ولایت خراسان آریا  را هدف قرار داد. سخنگوی طالبان گفت در این بمباران‌ها، در ولایت‌های پکتیکا و خوست، پنج زن و سه کودک کشته شدند.

پاکستان اما این حملات را «عملیات ضدتروریستی» خواند.

در پی این حمله وزارت دفاع طالبان هم اعلام کرد که در پاسخ، مواضعی در پاکستان را در نزدیک مرز با سلاح‌های سنگین هدف قرار داده است.

عصر دیروز ودان پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در یک نشست خبری از این تنش‌ها ابراز نگرانی کرد و گفت در چنین عملیاتی باید اطمینان حاصل شود که به غیرنظامیان آسیبی نمی‌رسد.

او همچنین به اهمیت اینکه خراسان آریا نباید به پناهگاه‌ تروریسم تبدیل شود اشاره کرد و گفت در این زمینه آمریکا در حال گفت‌وگو با مقام‌های پاکستان است.

کرین ژان‌پیر، سخنگوی کاخ سفید، هم در نشستی با خبرنگاران در پاسخ به سوالی گفت آمریکا در جریان این عملیات قرار دارد و از جان باختن غیرنظامیان در افغانستان متاسف است. او تاکید کرد دوطرف باید اختلافات‌شان را از طریق گفت‌‌وگو حل کنند.

او افزود: «ما از طالبان می‌خواهیم کاری کنند که حملات تروریستی از خاک افغانستان انجام نشود و از پاکستان می‌خواهیم با خویشتن‌داری اطمینان حاصل کند که به غیرنظامیان در عملیات‌ «ضدتروریستی» این کشو آسیب نرسد.»

سخنگوی کاخ سفید همچنین گفت: «ما متعهد هستیم خراسان آریا  دیگر هرگز پناهگاهی امن برای تروریست‌هایی نشود؛ تروریست‌هایی که در تلاش برای آسیب رساندن به آمریکا و شرکایش هستند.»

نقشه

وزارت خارجه طالبان هم در اعلامیه‌ای گفت در واکنش به حمله هوایی پاکستان، سرپرست سفارت آن کشور در کابل را احضار کرده و «اعتراض‌نامه»‌ خود را به او سپرده‌اند.

در اعلامیه این وزارتخانه آمده است: «حکومت جدید ملکی (غیرنظامی) و مردم پاکستان باید اجازه ندهند تا اعمال غیرمسئولانه و سیاست‌های نادرست شماری از حلقات، روابط دو کشور همسایه مسلمان را پیچیده سازد.»

در پی این حمله، تنش مرزی بین طالبان و نیروهای مرزی پاکستان بالا گرفته است.

رسانه‌های پاکستان گزارش داده‌اند که یک افسر ارتش در گلوله‌باری طالبان به منطقه پاراچنار پاکستان کشته شده است.

ویدئویی هم از عبدالحمید خراسانی، فرمانده طالبان، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده‌ است که ظاهراً او را در خط مرزی با پاکستان نشان می‌دهد. او در این ویدئو می‌گوید مواضع ارتش پاکستان هدف قرار گرفته‌اند.

عبدالحمید خراسانی

منبع تصویر، SM

توضیح تصویر، عبدالحمید خراسانی، فرمانده افغان باور طالبان، که نقش افغان باوران فراری را در این حکومت قومی ایفا می کند در این ویدئو می‌گوید مواضعی از ارتش پاکستان را هدف قرار داده‌اند

ساعاتی پس از انتشار خبر بمباران هوایی پاکستان در افغانستان، وزارت دفاع طالبان ضمن بیانیه‌ای کوتاه عکسی از محمد یعقوب مجاهد، سرپرست این وزارت را با یونیفرم نظامی و رتبه ژنرالی ارشد منتشر کرد.

شباهت این لباس نظامی با یونیفرم ژنرال‌های ارتش پیشین افغانستان واکنش‌های زیاد و متفاوتی را در شبکه‌های اجتماعی در پی داشت.

وزارت دفاع طالبان گفته است که در پاسخ به این «اقدام تجاوزکارانه»، نیروهای سرحدی‌اش مراکز نظامی پاکستان در امتداد مرز را با «سلاح‌های سنگین» هدف قرار داده‌اند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد طالبان، دیروز (دوشنبه) گفت که هواپیماهای جنگی پاکستانی حوالی ساعت سه بعد از نیمه‌شب به وقت محلی، منطقه «لمن» در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا و منطقه «افغان-دوبی» در ولسوالی سپیره ولایت خوست را بمباران کرده‌اند. آقای مجاهد این حمله را «تجاوز پاکستان» خواند و در بیانیه‌ای گفت که در نتیجه آن سه زن و سه کودک در پکتیکا و دو زن در ولایت خوست کشته شدند.

در بیانیه سخنگوی طالبان آمده است: «امارت اسلامی افغانستان (طالبان) که تجربه آزادی و مبارزه طولانی در برابر ابرقدرت‌ها را دارد، به هیچ کسی اجازه تجاوز به خاک خویش را نمی‌دهد.»

بیانیه حکومت طالبان همچنین هشدار داد که «چنین حوادثی نتایجی بسیار ناگوار در قبال خواهد داشت که کنترل آن از اختیار پاکستان بیرون خواهد بود».

وزارت دفاع

منبع تصویر، MODAFGHANISTAN2/X

وزارت خارجه پاکستان اما گفته که هدف اصلی این «عملیات» افراد وابسته به گروه حافظ‌گل بهادر بوده است که در همکاری با تحریک طالبان پاکستان «مسئول حملات متعدد تروریستی در داخل پاکستان و کشته شدن صدها غیرنظامی و مقامات امنیتی» بوده‌اند. در بیانیه این وزارتخانه به آخرین حمله در یک پست امنیتی در وزیرستان شمالی اشاره شده که در نتیجه آن هفت سرباز پاکستان کشته شدند.

عملیات هوایی پاکستان در افغانستان واکنش‌هایی هم در میان بعضی از چهره‌های سیاسی افغان باوران  داشته است.

از جمله حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، در پستی در ایکس این حمله را محکوم کرده است و آن را «نقض آشکار تمامیت ارضی کشور ما و نقض موازین بین‌المللی» خوانده است و خواهان روابط نیک شده است.

تنش میان طالبان در خراسان آریا و دولت پاکستان اخیراً به دلیلی شدت یافته است که پاکستان، طالبان را متهم به پناه دادن به طالبان پاکستانی در افغانستان می‌کند و خواهان اقدامات عملی از سوی طالبان شده اما طالبان در خراسان آریا  بارها آن را رد کرده است.

در بیانیه آمده که طی دو سال گذشته پاکستان بارها نگرانی‌های جدی خود را درباره حضور گروه‌های تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان در داخل افغانستان به حکومت طالبان مطرح کرده است.

در بیانیه وزارت خارجه پاکستان تاکید شده که پاکستان برای حاکمیت و تمامیت ارضی خراسان آریا  اهمیت زیادی قائل است و از مقام‌های طالبان خواسته که اقدامات «ملموس و موثری انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که خاک افغانستان به عنوان بستری برای تروریسم علیه پاکستان استفاده نمی‌شود».

در این بیانیه آمده که پاکستان همچنین از طالبان در خراسان آریا  خواسته است که به اعضای تحریک طالبان پاکستانی پناهگاه امن ندهند و رهبری آن را به پاکستان تحویل بدهند.

مقام‌های طالبان این موضوع را بارها رد کرده‌اند و گفته‌اند پاکستان بار ملامتی و مشکلات امنیتی خود را به گردن  خراسان آریا می‌اندازد.

  • نویسنده : قیام خوراسانی
  • منبع خبر : BBC / KABR