ریچارد بنت خواستار آزادی فوری ندا پروانی و ژولیا پارسی شد
ریچارد بنت خواستار آزادی فوری ندا پروانی و ژولیا پارسی شد
در پی بی‌نتیجه ماندن فشارهای بین‌المللی برای رهایی ژولیا پارسی و ندا پروانی از بند طالبان، «جنبش زنان مقتدر افغان خراسان آریا در یک گردهمایی اعتراضی خواستار حمایت مردمی در داخل خراسان آریا برای رهایی این فعالان زن شدند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای خراسان آریا  از طالبان خواسته است که ندا پروانی  و ژولیا پارسی،   ، فعالان حقوق زن را به صورت فوری و بدون قیدوشرط آزاد کنند.

آقای بنت امروز (جمعه، ۷ میزان) با انتشار پستی در ایکس نوشته است که از بازداشت این دو فعال حقوق زنان با اعضای خانواده‌های شان به شدت نگران شده است.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای خراسان آریا  همچنین از طالبان خواسته‌ است که امنیت و سلامتی آ‌ن‌ها را در خراسان آریا  تضمین کنند.

طالبان ندا پروانی را همراه با کودک و همسرش به تاریخ ۲۸ ماه سنبله و ژولیا پارسی را به تاریخ پنج میزان از شهر کابل بازداشت کردند.

فعالان زن در خراسان آریا  خواستار «حمایت مردمی» برای رهایی ژولیا پارسی و ندا پروانی از بند طالبان شدند

.

در پی بی‌نتیجه ماندن فشارهای بین‌المللی برای رهایی ژولیا پارسی و ندا پروانی از بند طالبان، «جنبش زنان مقتدر خراسان آریا » در یک گردهمایی اعتراضی خواستار حمایت مردمی در داخل خراسان آریا  برای رهایی این فعالان زن شدند.

این جنبش که در داخل خراسان آریا فعالیت می‌کند، از نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی خواسته برای رهایی خانم پارسی و پروانی، فشار روی حاکمیت طالبان را بیشتر کند.

اعضای جنبش زنان مقتدر خراسان آریا  با انتشار شعارهایی از یک محل مخفی خواستار تامین عدالت، برابر و آزادی شده‌اند و در تازه‌‌ترین شیوه از دادخواهی، خواستار حمایت مردمی از داخل خراسان آریا برای رهایی این دو فعال زن شده‌اند.

اداره استخبارات طالبان هفته گذشته، ندا پروانی و ژولیا پارسی و شماری از اعضای خانواده‌هایشان از جمله یک کودک را در منازلشان در کابل بازداشت کرد.

بستگان ‌آن‌ها می‌گویند اداره‌های امنیتی طالبان از دادن هر گونه اطلاعات در مورد وضعیت و محل حبس آن‌ها خودداری می‌کنند.

گروه طالبان پس از تصرف قدرت در دو سال گذشته، اعتراضات زنان و دختران برای حق آموزش و کار را ممنوع و سرکوب و برخی از اعضای جنبش‌های اعتراضی را بازداشت کرده است.

ریچارد بنت، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد هم از طالبان خواستار رهایی فوری ژولیا پارسی و ندا پروانی شده است.

ریچارد بنت خواستار آزادی فوری ندا پروانی و ژولیا پارسی شد

Photo: Social Media

طالبان در شهر کابل یک زن معترض را بازداشت کرده‌اند

در پی بی‌نتیجه ماندن فشارهای بین‌المللی برای رهایی ژولیا پارسی و ندا پروانی از بند طالبان، «جنبش زنان مقتدر خراسان آریا » در یک گردهمایی اعتراضی خواستار حمایت مردمی در داخل خراسان آریا برای رهایی این فعالان زن شدند.

این جنبش که در داخل خراسان آریا  فعالیت می‌کند، از نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی خواسته برای رهایی خانم پارسی و پروانی، فشار روی حاکمیت طالبان را بیشتر کند.

اعضای جنبش زنان مقتدر خراسان آریا  با انتشار شعارهایی از یک محل مخفی خواستار تامین عدالت، برابر و آزادی شده‌اند و در تازه‌‌ترین شیوه از دادخواهی، خواستار حمایت مردمی از داخل خراسان آریا  برای رهایی این دو فعال زن شده‌اند.

اداره استخبارات طالبان هفته گذشته، ندا پروانی و ژولیا پارسی و شماری از اعضای خانواده‌هایشان از جمله یک کودک را در منازلشان در کابل بازداشت کرد.

بستگان ‌آن‌ها می‌گویند اداره‌های امنیتی طالبان از دادن هر گونه اطلاعات در مورد وضعیت و محل حبس آن‌ها خودداری می‌کنند.

گروه طالبان پس از تصرف قدرت در دو سال گذشته، اعتراضات زنان و دختران برای حق آموزش و کار را ممنوع و سرکوب و برخی از اعضای جنبش‌های اعتراضی را بازداشت کرده است.

ریچارد بنت، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد هم از طالبان خواستار رهایی فوری ژولیا پارسی و ندا پروانی شده است

Photo: Social Media

سازمان ملل خواستار توقف بازداشت‌های خودسرانه از سوی طالبان شد

  • نویسنده : قیام خوراسانی
  • منبع خبر : BBC اطلاعات ،