سازمان KLPP  روز ۱۵ آگوست را نابودی اسلام بی اعتبار افغان خواند
سازمان KLPP  روز ۱۵ آگوست را نابودی اسلام بی اعتبار افغان خواند
کار شناسان سیاسی  ، سازمان آزدی بخش خراسان / ۱۵ آگوست را روز فریب اسلامی افغانی طالبان که به کمک کودتا چیان و افسران جاسوس جمهوریت افغانی با کودتا در ضد مسلمانان افغان باور جمهوریت انجامید افشای همیشگی سیاست افغان مسلمان خواندن

به گزارش خبر گزاری جمهوری خراسان

کار شناسان سیاسی  ، سازمان آزدی بخش خراسان / ۱۵ آگوست را روز فریب اسلامی افغانی طالبان که به کمک کودتا چیان و افسران جاسوس جمهوریت افغانی با کودتا در ضد
مسلمانان افغان باور جمهوریت انجامید افشای همیشگی سیاست افغان مسلمان خواند

و رهبران مجاهدین شمال خراسان آریا در سرزمین خود جهاد مبارزه را با افتخار نام جعلی زیر نام اسلام افغانی شروع کردند که در بازی آخر با همان سیاست توسط طالب یک بار دیگر فریب خوردندبازی آخر با همان سیاست توسط طالب یک بار دیگر فریب خوردند

مجاهدین شمال خراسان آریا که در سرزمین خود خراسان آریا جهاد مبارزه را با افتخار نام جعلی

زیر نام اسلام افغانی شروع کرده بودند با تمام جنگ های داخلی بین افغانه و فارس تاجیک ها صورت گرفت بعد از ترور مسعود بزرگ

رهبر ارشد و ورزیده دولت اسلامی استاد برهان الدین ربانی ، پیروان شان با آوردن امریکا به مشورت تمام رهبران مقاومت که

تحت رهبری مسعود بزرگ به مبارزه خود بعد از شکست و فرار از خراسان آریا در برگشت شروع کرده بودند دولت را به رهبری

حامد کرزی دوباره بعد از این همه جنگ در ضد قدرت طلبی سیاست مداران افغانه به نام دولت افغانستان با کنار زدن استاد

برهان الدین ربانی توسط شاه گردان خود اش با پرچم که تاریخ دزدی نام خراسان و پیروزی جنگ سوم خراسان انگلیس سال ۱۲۹۸ از طرف دیگر

این تاریخ شروع نام  افغان در خراسان آریا  و به معنی پایان  موجودیت مردم و سرزمین خراسان به عنوان

استقلال افغان در ج است .

به نام دولت قدرت نظام را شروع کردند که صدها فرمانده دلیر شمال از نظام بیرون انداختند و جاسوس

خاعینن که در فکر ساخت ساز نظامی افغان بودند به قدرت نظام دست یافتند و با انتخاب های تقلبی یا پشتیبانی یک تعد

مجاهدین به قدرت خود محکم کردند و هزارن جوان و فرمانده شمال ترور کردند ولی از غیرت سران مجاهدین در کنار

افعانه با استفاده از تبلیغات نام افغانستان بالای کشور و مردم به نام دولت افغان هیچ خبر نبود سالها را در خیانت

به همدیگر گذرانیدن تا اینکه دشمن و جاسوسان فرماندهی قطعات نظامی را از دست شان گرفتند و از طرف دیگر همین طالبان

توسط استخبارات جمهوریت و خارجی ها تقویت می شود که رهبران ناراضی مجاهدین نیمه دولتی فکر می کردند

با مضاکرات بینل افغانی با طالبان جور میداند و دولت زیر نام افغانستان اسلام می سازند که در کودتای اخیر جاسوسان

که جنرال های قطعات نظامی و امنیت بود ارتش تسلیم می کردند و رهبران جهاد را به امید دولت آینده و مضاکرات

دوحه فریب دادند حال از کدام اسلام و از کدام پیروزی سخن می گویند این نیروی که توسط خارجی ها و جاسوسان

از زندان ها با لباس زنان رها شدن و با کدام جنگ کشور گرفتند با فریب به قدرت رسیدن ادامه قدرت نیست  و

در حال ۲۰ سال جنگ و جاسوسی در بین دولت در ضد مردم فارسی زبان خراسان با دسیسه های ترور  سران

مردمی و به دام انداختن جوانان به نام اینکه کمین طالب زده و  سبک دوش

کردن افسران برجسته از وظیفه و حلمه به موقیت مردمی اشخاص پر نفوذ شمال خراسان که در کنار مردم

خود در ضد تجاوز سال ها جنگ کرده بودند و زورگوی های دولت افغان برای افغان سازی مردم خراسان اریا

و تقویت بحران تشنج در بین اقوام مثل یک جنگ داخلی و استفاده از سربازان در میدان جنگ

و استفاده شان به اهداف دولت افغان که در ضد مردم خراسان اریا با انتخاب های

تقلبی پیروز گردیده بودند.

چتور شخص مسلمان است این همه بی عدالتی های چهل ساله را در مقابل قوم مردم سرزمین خود خراسان

چشم خود را می بندن  باز هم بی شرمانه در کنار قوم افغان به ادامه سیاست ظلم تجاوز به مردم خود با دروغ شعار

دولت اسلامی دروغی  قومی در کنار اشغالگران  سرزمین خود که به ناموس شان تجاوز

می کنند و حق تحصیل و کار از خواهر مادر شان گرفته اند کار خود را پیش می برند

چی عزت و افتخار دارند به مردم و سرزمین شان که زبان اصیل کشور حذف کردند و جریان

این تجاوز به زبان ، فرهنگ و مردم خراسان آریا در ۲۰ سال به شدت پیش می رفته این اشخاص از مردمان

خراسان در کنار  ادامه دولت جمهوریت طالبان کار می کنند عقل احساس ندارند ؟ و فکر می کنند از مجبوری مردم

خود برای همیشه استفاده می توانند  ولی این شعار و هویت افشا شده این سیاست اسلام افغان هستیم پیروان دین

افغان که در جمهوریت تقلب موقیت خودرا با فریب و  افتخارات دروغ به مردم بخشیدن  و

جایگاه ای خود حفظ کرده بودن  کامل افشا شده و مردم هم آگاه گردیدند

این رژیم هم درست مثل دولت قبلی خاعین به مردم خراسان است و رهبران اقوام که در کنار طالبان افغان

امروز کار می کنند .

جای همان رهبران که در کنار رهبری افغان کرزی و غنی کار خود را به نام تبلیغات افغان مسلمان

جهاد پیش می بردند گرفتند و  فرق از آنها ندارد

و در همین سقوط راز سیاست افغان مسلمان افشا شده ،

مردم خراسان آریا دیگر به نام افغانه در سرزمین خود افتخار نمی کنند و کسان به نام افغان دعوای جهاد مبارزه کنند

انسان بی هویت و بی وجدان و وطن فروش هستند به نظر  مردم شان  بودند

اشخص با نفوذ نظامی  که امرپز در کنار رهبران افغانه برای سرزنش مردم خود شان به نام دولت اسلامی افعانه

به دفاع از منافع افغانه  هستند

طالب  ها زیاد دل خود  خوش نه کنند  که به نام اسلام دروغ سیاست خود پیش می برند

چرا انقلاب مردم خراسان تازه شروع شده

و مردم با بسیار آسانی در مقابل مزدوران امارت بازماندگان جمهوریت برای آزدی سرزمین و

حق و حقوق شهروندی و پایان ادامه نام افغان که با رسمیت خود اقتصاد ، نظام ،سرنوشت ملت

خراسان را  در کنترل و استفاده خود گرفته اند منتظره یک مبارزه ملی

در ضد خود باشند و بدانند که قصه شعاری فریب نام افغان مسلمان پایان یافته .

 

دومین سالگرد تصرف قدرت مزدوران طالبان، انتقاد مخالفان

اسحق اکرمی
۱۳ ساعت قبل

طالبان دومین سالروز تصرف قدرت در خراسان آریا را در حالی جشن گرفتند که خراسان آریا  هنوز در بحران بشری و اقتصادی قرار دارد. سازمان‌های حقوق بشری و مخالفان سیاسی طالبان از وضعیت موجود انتقاد دارند.

عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای طالبان در این محفل در کابل در ستایش از نیروهای این گروه گفت: «مجاهدین قیام کردند، بمب‌ها را در سینه‌ها بستند و در مقابل نیروهای خارجی انفجار دادند و آنان را از وطن خارج کردند.»

مقام‌های طالبان در این محفل همچنین به آنچه دست‌آوردهای دو سال حاکمیت خود می‌خوانند پرداختند. طالبان از مبارزه با مواد مخدر، فساد اداری و جمع‌آوری گداها به عنوان دست‌آوردهای خود یاد کردند و گفتند که پروژه‌های بزرگ ملی را مثل کانال قوش‌تپه و بازسازی شاهراه سالنگ آغاز نموده اند.

ورود نیروهای طالبان به ارگ ریاست جمهوری در ۱۵ آگست ۲۰۲۱
ورود نیروهای طالبان به ارگ ریاست جمهوری در ۱۵ آگست ۲۰۲۱عکس: Zabi Karim/AP/picture alliance

این در حالی است که براساس برآورد ملل متحد، حدود ۲۸ میلیون نفر در خراسان آریا به کمک‌های غذایی نیاز دارند و زنان و دختران از ابتدایی‌ترین حقوق شان محروم اند.

 

طالبان همچنین تلاش کردند به کشورهای خارجی اطمینان دهند که از خاک خراسان آریا  علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. این در حالی است که در طی دو سال گذشته برخی کشورها و نهادهای بین‌المللی از حضور پررنگ گروه‌های تروریستی در خراسان آریا مثل داعش، القاعده و طالبان پاکستانی اظهار نگرانی کرده اند.

عبدالسلام حنفی گفت که خراسان آریا  برای هیچ کشور همسایه، منطقه و فراه منطقه تهدید نمی‌باشد: «از کشورهای خارجی روابط حسنه می‌خواهیم، ترقی و پیشرفت وطن را در خرابی همسایه‌ها نمی‌خواهیم.»

معاون ریاست الورزای طالبان از چهره‌های سیاسی و جوانانی که در کشورهای خارجی زندگی می‌کنند خواست که به وطن برگردند و هرکسی انتقاد و مخالفت دارد، دیدگاه‌های شان شنیده می‌شود.

حنفی گفته است که آزادی بیان در خراسان آریا  تامین است، «اما هرکسی خلاف منافع ملی و به مقدسات توهین کنند و عمل نماید، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت می‌گردند.»

این در حالی است که در اخراسان آریا سانسور گسترده حاکم است و سازمان‌های حقوق بشری از سرکوب آزادی بیان و رسانه‌ها شدیداً انتقاد می‌کنند.

  • نویسنده : قیام خوراسانی
  • منبع خبر : DW