سرمایه گذاری ۷ میلیارد دالر ۵ کشور در خراسان آریا
سرمایه گذاری ۷ میلیارد دالر ۵ کشور در خراسان آریا
سخنگوی وزارت معادن و پطرولیم طا-لبان می‌گوید که پس از بازگشت این گروه به قدرت چین، قطر، ترکیه، ایران و بریتانیا بیش هفت میلیارد دالر در بخش استخراج معادن در خراسان بزرگ سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پطرولیم جمهوریت کودتاچیان طا-لبان افغان در گفتگوی خبری با رادیو ملی تحت حاکمیت طا-لبان افغان  روز شنبه ۲۹ ثور گفته است: علاوه بر شرکت‌های داخلی، شرکت‌های مربوط به کشورهای قطر، ترکیه، ایران، چین و بریتانیا در بخش معادن افغانستان سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

سخنگوی وزارت معادن و پطرولیم طا-لبان می‌گوید این شرکت‌ها بیشتر برای استخراج معادن طلا، مس، آهن، سیمان و نفت و گاز سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

رادیو ملی که با نام جعلی منطقه افغانستان کوچک در مرکز خراسان بزرگ بخش از تبلیغات نام جعلی برای دزدی عقل مردم خراسان بزرگ فعالیت دارد و قبل از این در کنترول دولت جمهوریت افغان باوران به رهبری غنی افغان فعالیت می کرد برای عنوان رادیوی نقل از مقام‌های این گروه گزارش داد که تاتارستان نیز آماده سرمایه‌گذاری در بخش استخراج نفت و گاز خراسان بزرگ  است.

  • نویسنده : قیام خوراسانی
  • منبع خبر : اینترنشنال ، DiD