طالبان برادر یک فرمانده پیشین جهادی را در پروان تیرباران کردند
طالبان برادر یک فرمانده پیشین جهادی را در پروان تیرباران کردند
منابع می‌گویند که طالبان شب گذشته عبدالنظیر، برادر فرمانده عبدالجمیل تتمدره را از پشت دروازه خانه شان ربوده و پس از شکنجه‌های فراوان تیرباران کرده‌اند.

   KABR : نتیجه جهاد با هویت قوم افغان و نام افغانستان که با خیانت به تاریخ و خون رزمندگان جنگ سوم خراسان انگلیس بعد از زندانی افسران آزادی توسط امان الله انجامید در ۱۲۹۸ این نام به رسمیت رسید و تاریخ افتخار این خیانت در پرچم قوم افغانه با کلمه لالا الله محمد رسوالله درج است و بعد از آن هیچ مبارزه برای دوباره برگردن نام خراسان که هویت و سرنوشت ملت است نشده بلکه تمام مبارزات اسلامی و دموکراسی به نام قوم افغان آغاز و دوباره به ادمه دولت های فرور ریخته افغانه کمک کرده تا اینکه تاریخ دوباره بالای رزمندگان به افتخار به نام افغان اسلام در سرزمین خود

خراسان آریا مبارزه کردند در نتیجه در ۲۰ سال دیدم رهبران احزاب جهادی همدیگر را به دولت افغان امریکا مامعله می کردند و در اخیر با همان باور و افتخار به نام افغان داشتن و برادران هم سنگر خودرا به نام دولت قانون افغانستان فروختند

در مامعله افغان باوری که طالبان بیاید حکومت می کنیم توسط یاران خود شان و دولت افغان که با تبعه خارجی کنترل می شود

به طالبان ساخته دولت جمهوریت فروخته شدن و همه از وطن فراری گردیدند و

کسان از سیاست و پول امکانات دور مانده بودن امروز توسط طالبان افغان جمهوریت طالب کشته می شوند

چی فایده از مبارزه که در سرزمین نیاکان خود به نام قوم که نام سرزمین و هویت تورا دزدی کرده چی فایده از مبارزه که در سرزمین نیاکان خود به نام قوم که نام سرزمین و هویت تورا دزدی کرده

 

 

منابع می‌گویند که طالبان شب گذشته عبدالنظیر، برادر فرمانده عبدالجمیل تتمدره را از پشت دروازه خانه شان ربوده و پس از شکنجه‌های فراوان تیرباران کرده‌اند.

‏به گفته‌ی منابع فرمانده عبدالجمیل تتمدره از فرماندهان پیشین جهادی ولایت پروان و عضو حزب جمعیت اسلامی است.

‏این در حالی‌ست که طالبان دو روز پیش نیز یک عضو نیرو های قطعات خاص حکومت پیشین را در پروان تیرباران کرده بودند.

  • نویسنده : قیام خوراسانی
  • منبع خبر : آماج