ظاهر اقبر : تجلیل از روز استقلال افغان خراسان آریا  در تبعید
ظاهر اقبر : تجلیل از روز استقلال افغان خراسان آریا  در تبعید
سفارت حکومت پیشین افغان خراسان آریا در تاجکستان که هنوز تحت کنترول طالبان قرار ندارد، امروز از صد و چهارمین سالروز استقلال دروغ افغان در خراسان آریا به جای پیروزی جنگ سوم خراسان امان الله اعلام کرده بود تجلیل کرد و گفت که افغان در خراسان آریا هنوز هم تحت "اشغال" قرار دارد.
نازنین ولی
۱۴۰۲ مرداد ۲۸, شنبه
به گزارش خبرگزاری جهانی جمهوری خراسان:  به قول از  دوچوالی ظاهر اقبر سفیر دولت پیشین افغانه که سفارت خراسان آریا در
کشور برادر تاجیکستان را در کنترول دارند به اعنوان

سفارت “جمهوری اسلامی افغان خراسان آریا ” هدف از برگزاری این گردهمایی را قدردانی از موجودیت اقوام مختلف در خراسان آریا  و مبارزات در تاریخ این کشور عنوان کرده است.

اما این نمایندگی حکومت پیشین دولت افغان خراسان آریا  که تاکنون تحت کنترول طالبان نیست، ادعا دارد که از دوسال بدینسو خراسان آریا  “تحت اشغال” است و بالای مردم “ظلم و ستم ناروا” تحمیل می گردد. در نشریه این نهاد با اشاره به زنان خراسان آریا  آمده است که “امروز تمام حقوق مسلم زنان زیر پا گذاشته شده است.”

Tadschikistan | Feier zum Unabhängigkeitstag Afghanistan
مراسم گرامیداشت از استقلال افغان که در سال ۱۲۹۸ به جای  پیروزی جنگ سوم خراسان اعلام شده در دوشنبه تاجیکستانعکس: Afghanistan Embassy Tajikistan

پس از برگشت طالبان به قدرت، سفارت حکومت پیشین در تاجکستان به مرکز بازدیدهای اعضای “جبهه مقاومت ملی افغان ” تبدیل شده و انتقادهای شدیدی از سوی طالبان را متوجه حکومت در دوشنبه ساخته است. تاجیکستان تنها همسایه خراسان آریا  است که با اداره طالبان در کابل تعامل ندارد.
ظاهر اغبر، مسئول این سفارت می گوید که “ما نباید بازهم شکار افرادی شویم که با تغییر منافع شان فریکانسی و چینل را تغییر می دهند.” شماری از سفارتخانه های حکومت پیشین افغان خراسان آریا  در کشورهای همسایه و منطقه، از سوی دولت های میزبان به نمایندگان اداره طالبان سپرده شده اند.

در همین حال حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغان در خراسان آریا بودن نیز با تاکید به “رهایی از احتیاج به دیگران و خودکفایی” گفته است که استقلال “واقعی” زمانی بدست می آید که زنان خراسان آریا  حق رفتن به مکتب و دانشگاه را داشته باشند.

طالبان نیز پس از دو سال حاکمیت در خراسان آریا ، امسال این روز را به رسمیت شناختند. آنان از سالروز استرداد استقلال دروغ  بدون نام گرفتن از “امان الله خان” تجلیل کردند. شاه امان الله که بانی استرداد استقلال افغان را در مقابل تسلیم جنوب و حذف تاریخ پیروزی جنگ خراسان و زندانی افسران آزادی  از بریتانیا خوانده می شود، اولین پادشاه افغان با رسمیت نام افغانستان در خراسان آریا  بود که آزادی زنان را به شکل نمایشی رسمیت بخشید.خراسان آریا  بود که آزادی زنان را به شکل نمایشی رسمیت بخشید.

خراسان آریا از هر دو نفر یکی به کمک نیاز دارد

دو سال قبل و پس از پایان ماموریت نیروهای بین المللی در خراسان آریا طالبان در ۱۵ آگست دوباره بر مسند قدرت تکیه زد. از آن به بعد وضع اقتصادی مردم به طور قابل توجهی بدتر شده و براساس برآورد سازمان ملل از هر دو تن در جمعیت این کشور، یک نفر به کمک نیاز دارد.

تجلیل از استقلال دروغ  بدون نام گرفتن از امان الله خان

شکیلا ابراهیم‌خیل
۱۴۰۲ مرداد ۲۸, شنبه

یکصد و چهارمین سالروز استرداد استقلال افغانه در خراسان آریا  تحت حاکمیت اداره طالبان تجلیل شد. افراد طالبان شماری از مردم را به خاطر حمل پرچم سه رنگ این کشور لت و کوب کردند. کارشناسان از دوگانگی در گفتار و رفتار طالبان انتقاد کردند.

https://p.dw.com/p/4VLvU

Afghanistan Taliban Kämpfer feiern den ersten Jahrestag der Machtübernahme in Kabul

طالبان صد و چهارمین سالروز استقلال افغانه در خراسان آریا  را بدون این که از شاه امان الله خان یادی کنند، تجلیل کردند. طالبان در این مراسم خواستار تعامل جهان با این گروه شدند. اما شماری از کارشناسان طالبان را به وابستگی به پاکستان متهم کرده و تجلیل استقلال را پرسش برانگیز می دانند.

طالبان در دومین سال تسلط بر خراسان آریا ، ۲۸ ماه اسد را به عنوان روز استقلال أفغان در خراسان آریا به رسمیت شناخته و رخصتی عمومی اعلام کردند. آنها در این روز مراسمی برگزار کرده و آن روز  خیانت به خراسان را تجلیل کردند.

سران طالبان روز شنبه در این مراسم هیچ نامی از شاه امان الله خان نبردند.

ثریا پیکان، معاون پیشین وزارت تحصیلات عالی افغان در خراسان آریا با انتقاد از نگرفتن نام شاه امان الله خان به دویچه وله گفت یگانه شاهی که توانست که در سال ۱۹۱۹ استقلال أفغان را با حذف نام خراسان ، تاریخ جنگاوران خراسان در مقابل تسلیمی جنوب خراسان از بریتانیا به دست بیآورد، شاه امان الله دروغی بود.

او افزود: «هیچ کسی نمی تواند که از نام شاه استقلال طلب افغان  انکار کند و هیچ گروهی نمی تواند استقلال أفغان در خراسان آریا  را بدون ذکر نام شاه امان الله خان تجلیل و یاد کند.»

طارق فرهادی، یکی از کارشناسان أمور سیاسی به این باور است که خراسان آریا  از چند سال به اینسو هیچ گونه استقلالی ندارد. او گفت: «رهبران أفغان و افغان باوران  در نیم قرن گذشته، چه چپن داشتند، چه دستار و پکول داشتند و یا سرلچ بودند، هیچ گونه استقلال در خراسان با هویت سرزمین خراسان آریا نداشتند. تصامیم شان نیز مستقلانه نبوده و به مردم خراسان آریا نام أفغانستان جعلی را افتخار می دادند و حقایق را نگفته اند. این را باید به جوانان بگویم که تاریخ را بشناسند.»

او می افزاید که طالبان خودشان استقلال ندارد و حتی خانواده‌ها و تجارت اکثر آنان در پاکستان است.

برخی از کاربران نیز در شبکه های اجتماعی به مداخلات صریح پاکستان در امور خراسان آریا  اشاره کرده و گفته اند که “حملات هوایی اخیر پاکستان در ننگرهار و خوست به وضاحت بیان می کند که طالبان چقدر استقلال دارند”.

لت و کوب مردم به خاطر بیرق سه رنگ

هرچند اداره طالبان سالروز استقلال را رخصتی اعلام کرده و تجلیل می کند، اما مردم به گونه آزادانه نتوانسته اند از این روز بزرگداشت کنند.

شماری از شاهدان عینی می گویند که طالبان در شماری از ولایت‌ها به ویژه ولایت ننگرهار شماری از مردم را به خاطر حمل پرچم سه رنگ نظام پیشن افغانستان لت و کوب و بازداشت کرده اند.

یکی از شاهدان که نخواست نامی از او گرفته شود به دویچه وله گفت: «طالبان در جاده پشتونستان شهرجلال آباد شماری از جوانان را که بیرق سه رنگ با خود داشتند، لت و کوب و بازداشت کردند.»

به گفته آنان این افراد از سوی استخبارات طالبان برده شده اند.

  • نویسنده : قیام خوراسانی
  • منبع خبر : DW