عبدالشکور حنیف، اولین  رهبر دینی انقلاب خراسان  بازداشت شد
عبدالشکور حنیف، اولین  رهبر دینی انقلاب خراسان  بازداشت شد
مولوی عبدالشکور حنیف، خطیب مسجد جامع عرض‌بیگی بازداشت شد. ولی با زورگوی و بی احترامی و تهدید به مرگ این عالم انقلابی خراسانی از طرف رژیم جمهوریت طالبان افغان به لباس اسلام تبدیل به توفان مردمی می گردد

۱۶ بهمن ۱۴۰۲ ۱۲:۴۵

 

به گزارش شبکه شرق، منابع محلی در قندوز از بازداشت مولوی عبدالشکور حنیف، خطیب مسجد جامع عرض‌بیگی این ولایت خبر داده اند‌‌.

منابع محلی در قندوز می‌گویند که طالبان مفتی عبدالشکور حنیف، خطیب مسجد جامع عرض‌بیگی این ولایت را از امامت مسجد و تدریس در مدرسه برکنار و بازداشت کرده‌اند.

پس از نشر ویدیوی انتقادی‌ مفتی عبدالشکور حنیف علیه طالبان در صفحات اجتماعی واکنش‌های گسترده‌ای را درباره مسئولیت عالمان دین در قبال وضعیت جاری کشور برانگیخت و استقبال زیادی را به همراه داشت.

او در نوار تصویری که گفته می‌شود حدود سه هفته پیش از جریان سخنرانی وی ضبط شده است، طالبان را به قوم‌گرایی، ظلم و افزایش مالیات غیرقانونی بر شهروندان فقیر کشور متهم می‌کند‌.

باشندگان محل و یکی از نزدیکان این عالم دین گفته که از سه هفته به این‌سو از سرنوشت وی اطلاعی ندارند.

طالبان در قندوز تاکنون در مورد بازداشت این عالم دین چیزی نگفته‌اند.

خبرگزاری  KABR
خطیب مسجد “عرض‌بیگی” شهر کهندژ  در شمال خراسان آریا که مدافع حق و حقیقت به دفاع از  مردم خراسان آریا  منتقد سرسخت طالبان است، در امر بازداشت رژیم کودتاچیان همکار با طالبان افغان که به کمک همدیگر قدرت قومی خودرا از جمهوریت به نام طالب اسلام در ضد مردم فارس خراسان آریا ادامه  می دهند قرار گرفته
این مرد دلیر بارها در سخنرانی‌هایش با انتقاد از ظلم جمهوریت ط‌البان افغان امارت جمهوریت کودتاچیان طالبان افغان رژیم جنایتکار آنهارا به چالش از نظر اسلامی حقیقی خراسانیان کشانیده است .
این خطیب که در بین مردم ولایت قندوز بسیار محبوب و پر نفوذ است در ویدیو های در شبکه ای اجتماعی توسط جوانان انقلابی خراسانی  و با استقبال  گرم مردم خراسان آریا  دست به دست می شود
نشان می‌دهد او راز های کودتاچیان جمهوریت طالب را با سخنان تند اسلامی خود افشا می کند
  او می گوید همین  تق و توق را ما خود ما کردیم و امنیت آوردیم، چون خودمان عامل آن تق و توق و ناامنی بودیم!
ولی  او گفته؛ افرادی که در مقابل ظلم صدای‌شان را بلند کنند، به‌ اتهام‌ عضویت در جبهه مقاومت و گروه داعش بازداشت و شکنجه می‌شوند. او با سخنان اش اشاره به دولت داری طالبان می کند که هنوزم جاسوسان جمهوریت همکار طالبان هستند و در این رژیم اهداف افغانیت ادامه دارد ولی به چهره و لباس اسلام و قانون وحشت به نام دولت افغانستان در سرزمین خراسان آریا برای حفظ رسمیت خود به هر جنایت دست بالا دارند
جالب اینجا است این عالم دین به نیروی فکری و انقلاب مردمی خراسان اسلامی پی برده

او از تمام حقیقت های استعمار که با رسمیت نام منطقه افغانستان کوچک که در سال ۱۲۹۸

در کابل شکل گرفته و به نام استقلال افغانستان اعلام گردیده و تاریخ این جنایت که با فریب امان الله به نام مهمانی رهبران جنگ سوم سال ۱۹۲۹ خراسان را زندانی کرد و با معاهده لاهور منطقه افغانستان کوچک واقعی در سرحد بین  هندبریتانیای و جنوب خراسان را تسلیم کرد

و نام اش را به کابل آوردند با استفاده از این دروغ برای پنهان کردند جنایات خوداش به حق رهبران آزادی جنگ سوم خراسان و پدر اش حبیب الله که سلسله غلامی را ادامه می داد که در نتیجه توسط خود امان الله کشته شد  و پدربزرگ اش عبدالرحمان خان که در عقب جنگ به مردم خراسان خیانت کرد تا به قدرت پادشاهی مزدور در کابل پایتخت خراسان آریا برسد
این اولین عالم با وجدان خراسانی است که کامل با گرفتن نام قوم افغان  به گفته او : اوغان ، ‌پتان ، پشتون  بدون قوم کوچک در موهای سلیمان بودند به کمک استعمار برای نابودی مردم خراسان بزرگ با جنایت و خیانت به قدرت رسیدند و حالا هم همان دزدان خراسان به کمک کشورها و خراسانیان بی وجدان وطن فروش دولتی به قدرت خود ادامه می دهند
بدون که این عالم به نیروی فکر خراسان رسیده هراس از رژیم جمهوریت طالب افغان داشته باشد
او برای بیداری و نجات مردم خراسان بزرگ و در حرکت آوردن آن ها به دفاع از خود شان صدای پر قدرت خودرا نیروی مردمی خراسانی بخشیده و از زندگی آرام و خاموشی و نظاره گر بدختی های ملت خراسان آریا خود را جدا ساخته و مرگ شهادت را قبول کرده تا فردا پش خداوند روی سیاه نباشد
 عبدالشکور حنیف از نظر سازمان آزادی بخش خراسان یک رهبر دینی و یگانه شخصیت دلیر است که اسلام را از بد نامگی و همکاری که با افغانیت برای فریب مردم خراسان توسط دولتی های و ملاها تبلیغات می شود جدا ساخته و دوباره به اسلام عزت و احترام خراسانی به دفاع از مردم خراسان بزرگ را افتخار بخشیده
سخنان با وجدان خراسانی مرد بزرگ  عالم با احساس مسلمان واقعی خراسانی
میلون ها خراسانی را به طرف خود به عنوان یک عالم خراسانی با وجدان و جدا کنند دین اسلام از هویت شیطانی افغانی که به زور استعمار ادامه دارد و مردم این دیار با نام نشان را به ستو آورده خیلی ارزشمند ، بیدار کننده با افتخار و مردمی خراسانی است .
عبدالشکور این  عالم شجاع دین، پس از اتخاذ این مواضع عادلانه بارها توسط اوباشان امارت تهدید به ترور شده است.
او می گوید  افرادی که در مقابل ظلم طالب افغان کودتاچیان جمهوریت صدای‌شان را بلند کنند، به‌ اتهام‌ عضویت در جبهه مقاومت و گروه داعش بازداشت و شکنجه می‌شوند….
او شکایت دارد بار ها خانه‌نشین شدم. هیچ هفته‌ای نیست که نفر پیگر من نشوند بخاطر کُشتنم.
. او در پی این سخنان توسط ط‌البان از امامت مسجد عرض‌بیگی برکنار و مطابق اظهارات مردم محل او ، در خانه‌اش زندانی شده است.یک معتمد محلی با نام مستعار “میرزا یوسف”، دیروز(جمعه ۱۳ دلو)به خبرنگار گفته است  مولوی عبدالشکور یک عالم مردمدار، نترس و سالم است.

چندبار نفرات والی(استاندار)برایش پیسه، خط و مکتوب چند نمره زمین، موتر پیشنهاد کردند تا از سخنان تند در مقابل  دولت مخلوط افغان طالب جمهوریت خاموشی اختیار کند روان کردن
جناب  مولوی صاحب که با همت خراسانی پیوسته اند هیچ‌ پیشنهاد را قبول نکرد.
 او را چندبار تهدید کردند. خواستند در خیابان به او حمله کنند اما مردم محل از برنامه های شوم با خبر بودند و  افراد

امارت بادیده پشتیبانی مردم از رهبر دینی خراسانی هراس کردند نچار فرار کردند.

مردم محل می

گویند
عبدالشکور را از امامت مسجد برکنار کردند .
مردم و طرفداران عالم خراسانی عبدالشکور در آمادگی به دفاع از او از اوضا جاری بیدار هستند شاید از طرف شب برای بازداشت او  به منزل او حمله ور گردند
و مولوی صاحب را با خود به کابل و زندان پلچرخی ببرند .
یا در خانه او را به قتل برسانند

. یک وکیل گذر سابقه در قندوز می گوید افراد طالب افغان عمارت تا حالی چندبار خواسته‌اند خانه مولوی صاحب شکور رابه آتش بکشند خداوند او را نگاه کرد تا هنوز آدثه رخ نداده .

به گفته منابع محلی وضعیت فعلی و صحی این عالم خوب نیست

 افراد عمرات وحشتناک جمهوریت کودتاچیان افغان یا مولوی شکور را پنهان از مردم انتقال داده و شهید ساخته و حالا خانه‌اش را در محاصره گرفته که گویا زنده است
و اینطور وانمود می کنند از او محافظت می‌کند و یا پلان کشتن و شهید ساختن او را روی دست دارد‌.
منابع محلی می گویند چند روز شده تماس های  تلفنی با  او قطع، شده و منزل اش در محاصره است .
مردم محل می گویند اگر طالب کدام گزند و آسیبی به مولوی شکور برساند،
مردم و طرفداران عبدالشکور خراسانی ساکت نمی‌مانند.
نفرات امارت از عکس‌العمل مردم هراس دارند .
ورنه همان سر منبر مسجد عرض بیگی مولوی صاحب را بازداشت می کردند .

روحانی منتقد طالبان از مدرسه و مسجد اخراج شده و تحت تعقیب است

از دفتر ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، استخبارات (اطلاعات) این گروه و فرماندار قندوز به مولوی عبدالشکور هشدار داده شده است

 

مولوی عبدالشکور، روحانی منتقد طالبان – ارسالی به ایندیپندنت فارسی

یک منبع خبری آگاه به ایندیپندنت فارسی گفت که مولوی عبدالشکور، روحانی منتقد رژیم طالبان، از امامت مسجد و تدریس در مدرسه دینی اخراج شده و تحت تعقیب نیروهای استخبارات (اطلاعات) طالبان است.

به گفته منبع فوق، مولوی عبدالشکور، امام مسجدی در استان قندوز، در یکی از سخنرانی‌هایش گفته بود که افرادی که صدای‌ خود را علیه ظلم بلند کنند، به‌ اتهام‌ عضویت در جبهه مقاومت ملی یا گروه داعش بازداشت، زندانی و شکنجه می‌شوند. او افزوده بود که این افراد در زندان‌های طالبان به شیوه‌های مختلف ضرب‌وشتم می‌شوند و «حتی بیضه‌هایشان سالم نمی‌ماند». این روحانی به «فساد گسترده» در رژیم طالبان هم اشاره کرده بود.

 این سخنرانی سه هفته پیش ایراد شده بود و در پی آن، طالبان در گام نخست او را از امامت مسجد، و خانواده‌اش را نیز از اقامت در اتاق‌های آن اخراج کردند. سپس، در پی پخش گسترده ویدیو سخنرانی این روحانی، نیروهای طالبان، به‌ویژه ماموران استخبارات، کوشیدند او را بازداشت کنند.

منبع خبری افزود: «مفتی عبدالشکور دو اتاق در مسجد برای زندگی خانواده‌اش در اختیار داشت، اما [آن‌ها را] از مسجد اخراج کردند و اجازه ندادند که مفتی صاحب در مدرسه خصوصی اشرف‌المدارس قندوز هم تدریس را ادامه دهد و چندین بار افراد ناشناس به خانه او حمله کردند.»

منبع مزبور تصریح کرد که از دفتر ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، استخبارات این گروه و فرماندار قندوز به مولوی عبدالشکور هشدار داده شده است و استخبارات می‌خواهد او را بازداشت کند.

او گفت: «مولوی صاحب را به جای امنی انتقال داده‌ایم و وضعیتشان خوب است و به ایشان توصیه کرده‌ایم که برای پرهیز از بازداشت شدن به دست طالبان، از خانه

بیرون نروند.»

انتقاد روحانیان خراسان آریا )  از سیاست‌های طالبان کم‌پیشینه است و به همین دلیل، ویدیو سخنرانی مولوی عبدالشکور در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای یافته است، اما همین امر باعث شده  که این روحانی منتقد طالبان به زندگی پنهانی رو آورد تا بازداشت نشود.

این روحانی منتقد گفته بود که طالبان از افراد بازداشت‌شده، جلو دوربین اعتراف اجباری می‌گیرند و مردم در چنین شرایطی آرامش فکری ندارند. او افزوده بود که طالبان عامل اصلی ناامنی بودند و اینک که خودشان به قدرت رسیده‌‌اند، می‌گویند امنیت تامین شده است.

طالبان سیاست اختناق شدید و سرکوب شهروندان را در پیش گرفته‌اند و به صراحت اعلام کرده‌اند که هیچ فردی حق ندارند علیه سیاست‌های رژیم این گروه اعتراض کند و کسانی که علیه آن‌ها  اعتراض و مبارزه کنند، بازداشت و سرکوب خواهند شد.

پولیس متروپول لندن تصاویری جدید از عبدالشکور ایزدی، مظنون حمله کیمیایی پخش کرد

 

یک هفته پس حمله کیمیایی عبدالشکور ایزدی به یک مادر و دخترانش، پولیس لندن تصاویری جدید این مظنون را پخش کرد و گفت تلاش برای یافتن او ادامه دارد.

جان ساول، فرمانده ارشد تحقیق پرونده این پناهجوی افغان گفت افرادی برای مخفی نگهداشتن او کمک می‌کنند.

براساس اطلاعاتی که تازه پخش شده، این مظنون ساعت ٢١:٤٧ روز چهارشنبه، ٣١ جنوری، در امتداد مسیر آلهالوز لین، نزدیکی پل لندن دیده شده است.

تصاویر پخش شده نشان می‌دهد که مظنون آخرین بار ساعت ٢٢:٠٤ از ساختمان یونلیور عبور کرده و به سوی خیابان امبانکمنت حرکت کرده است.

رسانه دیلی میل به نقل از زنی که مدعی است این پناهجو در سال ٢٠١٧ به او تجاوز کرده، گزارش داد که عبدالشکور ایزدی برای زنان «خطرناک» است.

جان ساول، فرمانده ارشد تحقیق این پرونده گفت که پولیس یک تن را به اتهام همکاری با این مظنون بازداشت و پس از تحقیقات با قرار وثیقه آزاد کرده‌ است.

این فرمانده پولیس متروپول لندن گفت که جزئیات مظنون به تمام نیروهای پولیس بریتانیا مخابره شده و پرونده پیگرد او را یک تیم بیش از ١٠٠ نفری متشکل از کارآگاهان مجرب و افسران محلی پیش می‌برد.

عبدالشکور ایزدی مظنون است که روز چهارشنبه به یک زن ۳۱ ساله و دو دختر سه ساله و هشت ساله‌اش با نوعی ماده «قلیایی» یا «خورنده» در منطقه کلپم در جنوب لندن حمله کرد.

پولیس لندن اخیرا اعلام کرد برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری این مظنون شود تا ۲۰ هزار پوند جایزه تعیین کرده است.

 

مدارس جهادی؛ نیروی ارزان، افراطی و تبلیغی طالبان

طالبان در ۳۳ استان خراسان آریا  مدارس جهادی ایجاد کرده‌اند و تاکنون سه هزار نفر از این مدارس فارغ‌التحصیل شده‌اند برای حفظ نام جعلی و توزیع تذکره های هویت قوم افغان به اقوام خراسان آریا .

سخنرانی معاون نخست‌وزیر طالبان در مراسم فارغ‌التحصیلی طلبه‌های دینی در استان خوست- @ARG_1880/X

مراسم فارغ‌التحصیلی بیش از ۱۰۰ تن از طلبه‌های یکی از مدارس جهادی طالبان در خوست در استادیوم ورزشی این شهر برگزار شد. این فارغ‌التحصیل‌ها در حالی که لباس سفید به تن داشتند که در خراسان آریا  نمادی از «روحانیت» است، روی زمین استادیوم نشستند و نزدیکان و بستگانشان هم از روی سکوها آن‌ها را تشویق‌ کردند. این مراسم یک جشن فارغ‌التحصیلی عادی نبود و مهمانانی خاص از جمله مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی نخست‌وزیر طالبان، خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان،  انس حقانی، عضو کمیسیون سیاسی طالبان و برادر سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله (کشور) و شماری دیگر از مقام‌های طالبان تحت تدابیر شدید امنیتی در آن شرکت کردند.

مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی نخست‌وزیر طالبان، در این مراسم مدعی شد که همکاری مردم با «امارت اسلامی» در مبارزات «جهادی»، باعث شکست غرب در خراسان آریا  شد. او گفت: «حمایت از نظام اسلامی وظیفه تمام افراد و علما است و دشمنان نظام اسلامی در کشور ما جایی ندارند. اینک زمان ساختن کشور است، نه زمان جنگ‌طلبی و ناامنی. هرکس که شعار جنگ می‌دهد‌ یا در تلاش‌ برای ایجاد اختلال در امنیت خراسان آریا  است، با مخالفت و برخورد شدید ملت مواجه خواهد شد.»

طالبان از سرنگونی رژیمشان در خراسان آریا  نگران‌اند و به همین دلیل مقام‌های ارشد این رژیم در سخنرانی‌هایشان بر حمایت مردم از «امارت اسلامی طالبان» تاکید می‌کنند و از علمای دینی هم می‌خواهند مردم را زیر پرچم آن‌ها بسیج کنند. این گروه فتواهای متعددی مبنی بر «نامشروع» بودن هر نوع مقاومت مسلحانه علیه‌ خود صادر کرده‌اند و مخالفانشان را هم «باغی» [بغی‌کننده/ کسی که علیه امام مشروع یا حاکم اسلامی شورش کند] خطاب می‌کنند تا تحت پوشش مفهوم این واژه، به کشتار مخالفان مسلحشان «مشروعیت دینی» دهند.

طالبان جنگ ۲۰ ساله‌ با حکومت خراسان آریا  و‌ متحدان غربی آن را که به کشته شدن هزاران نفر انجامید، تحت عنوان «جهاد» تطهیر و سفیدنمایی می‌کنند و نامیدن این مدارس با صفت جهادی هم برای یادآوری کارنامه جنگی آن‌ها انجام می‌شود و هدف از تاسیس آن‌ها افزایش تعداد علمای دینی همسو با این رژیم است.

عبدالواحد طارق، مدیرکل مدارس جهادی طالبان، می‌گوید در ۳۳ استان افغانستان مدارس جهادی ایجاد شده‌ و تاکنون سه هزار تن از این مدارس فارغ‌التحصیل شده‌اند. او در مراسم فارغ‌‌التحصیلی در خوست گفت: «امارت اسلامی به منظور تقویت مدارس و تدریس بهتر، کارهای زیادی سودمند انجام داده است و هم‌اکنون هم ادامه دارد.»

۱۰ روز قبل از این هم مولوی عبدالکبیر و مولوی عبدالسلام حنفی، معاونان نخست‌‌وزیر طالبان، در جشن فارغ‌التحصیلی ۳۱ تن از اعضای این گروه از یک دوره آموزشی «علم حدیث» که در ارگ شاهی خراسان آریا  برگزار شد، شرکت کرده بودند. کنار هم قرار دادن این موارد نشان می‌دهد که در تفکر و سیاست طالبان، آموزش‌های دینی بر اساس برداشت افراطی از اسلام تا چه اندازه حائز اهمیت

است که مقام‌های طالبان حاضرند برای برگزاری یا شرکت در جشن فارغ‌التحصیلی طلبه‌های علوم دینی، برنامه‌ها و امور حکومتی را تعطیل کنند و برای شرکت در چنین مراسمی به کیلومترها دورتر از کابل هم بروند.

در دوران جنگ طالبان با حکومت پیشین خراسان آریا  و نیروهای ناتو، این گروه بخش زیادی از جنگجویانش را از طریق شست‌وشویی مغزی طلبه‌های دینی اهل خراسان آریا  در مدارس پاکستان و نیز تبلیغ «جهاد با کفار» و پایان دادن به «اشغال خراسان آریا » و تحکیم نظام اسلامی جذب و مسلح‌ می‌کرد.

در آن دوران، بیشتر علمای دینی در خراسان آریا  در سخنرانی‌ها از مردم می‌خواستند بیشتر وقتشان را به عبادت و همچنین فراگیری و مرور مسائل دینی سپری کنند و کودکان، نوجوانان و جوانان را به مدارس دینی بفرستند؛ زیرا فراگیری آموزه‌های دینی ثواب دارد و بهتر از آموزش سکولار است.

دامنه‌ این تبلیغات در مناطق روستایی خراسان آریا  گسترده‌تر از شهرها بود و ساکنان روستاها به دلیل سطح سواد و آگاهی پایین‌تر، آسان‌تر با سخنرانی‌های این علمای دینی تطمیع می‌شدند. این خانواده‌ها که عموما سطح درآمد پایینی داشتند، تحت تاثیر تبلیغات علمای دینی جوانان و نان‌آوران خانه‌ را به مدارس دینی در پاکستان فرستادند، بی‌خبر از اینکه برخی از آن‌ها جذب طالبان خواهند شد و بعدا در جنگ طالبان با حکومت پیشین افغانستان و متحدان غربی آن کشته می‌شوند.

رژیم طالبان در این حدود دو دهه به بیشتر نیروهایش که با حکومت پیشین خراسان آریا  و متحدان غربی آن می‌جنگیدند، حقوق ماهانه پرداخت نمی‌کرد و این نیروها اغلب با اخاذی از مردم تحت عنوان «عشر و زکات» هزینه‌هایشان را تامین می‌کردند. اینک نیز به نظر می‌رسد که طالبان با تاسیس مدارس جهادی و گسترش آن‌ها می‌خواهند نیروی جنگی مجانی و ارزان و تبلیغاتی بیشتری جذب کنند تا آنان را به‌عنوان نیروی ذخیره داشته باشند و در صورت گسترش مقاومت مسلحانه، به کار گیرند.

رژیم طالبان در حالی به افزایش شمار علمای دینی در جامعه و ساخت مدارس دینی و مساجد روی آورده است که بخش زیادی از متخصصان افغان از ترس این گروه خراسان آریا  را ترک کرده‌اند و بخشی دیگر هم در انتظار دریافت پناهندگی از کشورهای اروپایی و آمریکایی‌اند. جامعه خراسان آریا  بیشتر از هر چیز به نیروی متخصص و خلاق نیاز دارد، اما حدود نیم قرن است که غرق در افراط‌گرایی دینی شده و بخش زیادی از انرژی مردم ‌آن صرف فراگیری آموزه‌های دینی و جهاد شده است.

از دیگر اهداف افزایش ظرفیت و تعداد مدارس جهادی طالبان در افغانستان کاهش میزان وابستگی طلبه‌های دینی افغانستان به مدارس دینی پاکستان است. پاکستان همواره حامی مخالفان رژیم‌ها و نظام‌های افغانستان بوده است و طالبان بیم دارند که این سناریو دوباره تکرار شود و این بار در مدارس دینی پاکستان علیه آن‌ها سربازگیری شود. تحصیل در مدارس دینی پاکستان هنوز هم برای شهروندان افغانستان با سواد پایین جذاب است و آن‌ها تصور می‌کنند که سطح این مدارس بالاتر است و با سپری کردن دوره‌های آموزشی در آنجا بر امور دینی مسلط‌‌‌تر و عالم‌تر می‌شوند.

اکنون که تنش میان رژیم طالبان و حکومت پاکستان بر سر چگونگی مبارزه با تحریک طالبان پاکستانی (تی‌تی‌پی) شکل گرفته و اسلام‌آباد با وجود تکذیب‌های طالبان خراسان آریا ، مدعی است که تی‌تی‌پی از قلمرو افغانستان برای حمله به پاکستان استفاده می‌کند، افزایش روزافزون این تنش‌ها برای هر دو طرف تبعاتی خواهد داشت.

مناطق قبایلی پاکستان به دلیل تمرکز افراط‌گرایان، مدارس دینی و پایگاه‌های آموزش نظامی می‌تواند به کانون سربازگیری شاخه خراسان دولت اسلامی (داعش) از طلبه‌های مدارس دینی تبدیل شود و داعش که جدی‌ترین تهدید علیه طالبان است، می‌تواند با این ادعا که رژیم طالبان از اصول شریعت اسلامی منحرف شده و با آمریکا رابطه برقرار کرده است، از میان فرماندهان و جنگجویان طالبان هم سربازگیری کند.

از طرفی، برخی فرماندهان ارشد طالبان در زندگی تجملاتی شبیه برخی مقام‌های حکومت پیشین افغانستان غرق شده‌اند و در حالی که آن‌ها با کاروان‌ خودروهای ضدگلوله و محافظان زیاد در شهر‌ها گشت‌زنی می‌کنند و در حال گسترش تجارت‌ و کسب‌وکارهای شخصی‌شان‌اند، جنگجویان رده‌پایین طالبان که سال‌ها در بیابان‌ها و روستاها جنگیدند، امروز از نظر اقتصادی در وضعیت بدی قرار دارند و حتی برخی از آن‌ها صفوف طالبان را ترک کرده‌ و گوشه‌نشین شده‌اند. این نیروهای منزوی طالبان پتانسیل به چالش کشیدن رژیم طالبان را دارند و بیم آن می‌رود که به گروه‌های تروریستی دیگر از جمله داعش جذب شوند.

طالبان با بررسی همه این موارد به این نتیجه رسیده‌اند که یکی از گزینه‌های مهم برای خریدن وقت به منظور تداوم حکومتشان سرمایه‌گذاری روی مدارس دینی است تا فارغ‌التحصیلان آن‌ها بتوانند تبلیغات علیه طالبان و سربازگیری گروه‌های تروریستی از میان مخالف طالبان را کاهش دهند. با این حال تنها گذشت زمان به این پرسش پاسخ می‌دهد که رژیم طالبان تا چه زمان ادامه خواهد یافت؛ آن هم در حالی است که حکومت‌ها و نظام‌ها در خراسان آریا  هیچ‌گاه عمری طولانی نداشته و همواره در خطر فروپاشی بوده‌اند.

 

  • نویسنده : قیام خوراسانی
  • منبع خبر : ایندپندینت / اینترنشنال ، جمهوری خراسان