مربی تیم ملی موی‌تای زنان خراسان آریا تسلیم نشد
مربی تیم ملی موی‌تای زنان خراسان آریا تسلیم نشد
با برگشت دوباره طالبان به قدرت در خراسان آریا زنان از اکثریت حقوق خود به شمول ورزش محروم شده اند؛

با برگشت دوباره طالبان به قدرت در خراسان آریا زنان از اکثریت حقوق خود به شمول ورزش محروم شده اند؛ اما مربی تیم ملی موی‌تای زنان در مهاجرت دست از تلاش بر نداشته و با راه اندازی باشگاه فیتنس و موی تای، زنان و دختران پناهجو در پاکستان را به صورت رایگان تمرین می‌دهد.

مسابقات موی‌تای بانوان برای گرامیداشت از هشتم مارچ برگزار شد

  • نویسنده : قیام خوراسانی
  • منبع خبر : DW نیمرخ