نشست ادبی و فرهنگی میان شاعران خراسان آریا و ایران عزیز
نشست ادبی و فرهنگی میان شاعران خراسان آریا و ایران عزیز
برای ایجاد همبستگی بیشتر میان این حوزه تمدنی پارسی برنامه های بیشتر به راه افتد تا از تهاجم ادبی و فرهنگی در سرزمین های زبان فارسی جلوگیری شود.

بـنــاهــای آبــاد گـــــردد خــــراب
ز بـــاران و از تــــابـــش آفـــتــــاب
نشست ادبی و فرهنگی میان شاعران پارسی گو حوزه تمدنی پارسی در خانه خواجه حافظ شیرازی و سعدی شیرین سخن شهر شیراز برگزار شد که شاعران استان های مخلتف ایران کنونی اشتراک کرده بودند که از ایران شرقی آن آریانای کهن و خراسان بزرگ بسم الله شریفی و من اشتراک نموده بودیم که با شعر خوانی و سخنرانی بزرگان شعر و فرهنگ فضای صمیمیت، هم بستگی و دوستی بیشتر میان شاعران پارسی گوی حوزه تمدنی فارسی در این برنامه ایجاد شد که در آخر برای ایجاد همبستگی بیشتر میان این حوزه تمدنی پارسی برنامه های بیشتر به راه افتد تا از تهاجم ادبی و فرهنگی در سرزمین های زبان فارسی جلوگیری شود.

به دوشت کوله¬ی دردی مسافر
سفر رفتی به دل سردی مسافر
لباس موج¬های سرخ دریا
چه بیهوده به تن کردی مسافر

کنار هم نشستن کیف دارد
یخ لب را شکستن کیف دارد
لباس سرخ کوهی بر تنت کن
که وقتی لاله بستن کیف دارد

ترا باران نقاشی نقش می¬کرد
سپید و زرد و ماشی نقش می¬کرد
ترا در یک بیابان بی¬درختی
دو جنگل روی کاشی نقش می¬کرد

نشانی‌های بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش:
https://t.me/sabzmanesh786
https://t.me/bsharefi
گروه سبزمنش:
https://www.facebook.com/groups/458947199153432/?ref=share&mibextid=NSMWBT
صفحه(پیچ)سبزمنش:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100066434783920&mibextid=ZbWKwL

Sabz.manesh =انستاگرام
فیسبوک:
بنیاد جهانی سبزمنش
واتساپ:
۰۰۹۳۷۰۰۷۲۰۹۵۳
تماس و روبیکا:
۰۹۹۴۰۷۸۹۶۴۵
Www.sabzmanesh.net

[email protected]

[email protected]

سبزمنش؛ جایگاه خودباوری و خرد، پایگاه بهسازی و بهنامی و زیستگاه اندیشه ورزان‌سبزنگر بوده؛ پالایشگاه فکر و خلاقیت می‌باشد!
#سبزمنش
#روزنامه
#ایران
#اقتصادی
#گزارش
#نوروزی
بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش
بنیاد جهانی سبزمنش
#پژوهش
#پروفسور
#زرین_کوب
#بنياد
#محقق
#جهانی
بسم الله شریفی
Bismillah Sharifi بسم الله شریفی
Www.sabzmanesh.net

 

 

خراسان بزرگ سرزمینی تاریخی و باستانی پارسیانی بوده است که به پارسی دری سخن می گفته اند و قلمرو فرهنگی و حدود سرزمینی آن ها بخش های بزرگی از سرزمین های شرق و شمال شرق ایران کنونی،‌بیش از نیمی از مساحت ترکمنستان فعلی،‌تمامی جغرافیای سیاسی کنونی تاجیکستان، بخش عمده ای از سرزمین های جنوب و جنوب شرق ازبکستان و تقریباً تمامی مساحت کنونی کشور خراسان آریا )  را در بر می گرفته است. این قلمرو فرهنگی و زبانی که از هویت و ملیتی واحد حکایت دارد، در حقیقت مهمترین حوزه ی زبان پارسی و زیرشاخه های ایرانی آن را در کشورهای ایران، خراسان آریا ،‌پاکستان،‌تاجیکستان،‌ازبکستان، هند، استان سین کیانگ چین و بنگلادش به وجودآورده است. از میانه ی قرن بیستم، رقابت شدیدی در میان کشورهای جهان در استفاده از ابزارهای بین المللی برای حفظ و ثبت میراث های فرهنگی و معنوی خود به وجود آمده است که دلیل آن هم برتری و اهمیت یافتن منافع ملی کشورها و رونق گرفتن پدیده ی فرهنگی و اقتصادی گردشگری بوده است. امروز تاریخ و تمدنی به نام تاریخ و تمدن خراسان بزرگ همچنان جزء‌قلمرو فرهنگی ایران است. وجود سه استان پهناور خراسان با مرکزیت دینی و معنوی حضرت امام رضا(ع) و مشاهیر و بزرگان متعددی در فرهنگ و ادب فارسی که در سراسر این استان ها پراکنده اند، در کنار توجه و علاقه شدید فرهیختگان و اندیشمندان فرهنگی مردمان جدا افتاده از اصالت و هویت خویش که در خارج از مرزهای جغرافیایی فعلی ایران به سر می برند فرصت ارزشمندی را برای کشور

 

بررسی و گونهشناسی دخمههای آسیایمیانه از دورة یونانیمأبی تا سدههای میانة اسلامی
سید مهدی موسوینیا *( الف )
الف) استادیار، گروه باستانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه نیشابور، ایران
چکیده
یکی از شیوههای تدفین در آئین زردشتی دخمهگذاری است. با توجه به ریشۀ شرقی این آئین، احتما ًلا این سنت تدفینی از آسیایمیانه آغاز شده و کمی بعد به رایجترین سنت دفن مردگان زردشتی تبدیل شده است. بر اساس دادههای باستانشناسی و متون کلاسیک، واگذاری اجساد زردشتی تا سدۀ دوم ق.م در فضای باز و فاقد سازههای معماری موسوم به دخمه انجام شده است. در تحقیق حاضر تلاش میشود ضمن بررسی تاریخی سنت دخمهگذاری، تحولات شکلی ایجادشده در دخمههای زردشتی آسیایمیانه از آغاز ساخت دخمههای دستسازدر سدۀ دوم ق.م تا آخرین نمونۀ شناساییشده در سدۀ سیزدهم میلادی موردبررسی و مطالعه قرار گیرد. در این راستا سه پرسش قابلطرح است: ۱٫ با عنایت به خاستگاه آئین زردشتی در مناطق شرقی، آیا میتوان شروع سنت دخمه گذاری در دخمههای دستساز را به آسیایمیانه منسوب کرد؟ ۲٫ سنت دخمهگذاری در آسیایمیانه در گذر از یونانیمآبی تا اواسط دورۀ اسلامی چه تحولاتی را پشت سر گذاشته است؟ ۳٫ این تحولات به چه نحو و تا چه اندازه در ساختار معماری دخمههای زردشتی انعکاس یافته است؟ بهمنظور پاسخ به پرسشهای طرحشده، از روش توصیفی-تحلیلی استفاده گردیده است. بهعلاوه، استفاده از متون تاریخی و دادههای باستانشناسی به همراه بررسی مقایسهای رویکرد تحقیق حاضر در پاسخ به پرسشهای پیش رو است. این تحقیق ضمن اثبات ریشۀ شرقی دخمههای دستساز، نشان میدهد که دخمههای آسیایمیانه دارای سه سنت متفاوت معماری هستند؛ سنتهایی که شکلگیری و تحولات
ایجادشده در آنها را میتوان در بافتار تاریخ آسیایمیانه ارزیابی و مطالعه کرد.
تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ شماره صفحات: ۴۲-۲۳
واژگان کلیدی:
تدفین زردشتی، دخمهگذاری، دورۀ یونانیمآبی، آسیایمیانه، خوارزم، سغد
استناد به مقاله:
موسوینیا، سید مهدی. (۱۴۰۲). «بررسی و گونهشناسی دخمههای آسیایمیانه از دورۀ یونانیمأبی تا سدههای میانۀ اسلامی». پژوهشنامه
خراسان بزرگ. ۱۴٫ (۵۱)، ۲۳-۴۲٫

 

استقبال از مستند «خواهران» درباره نخستین ارکستر زنان خراسان آریا

نگین خپلواک، اولین رهبر زن ارکستر از افغانستان است

منبع تصویر، GIVE GET GO FILMS

توضیح تصویر، نگین خپلواک، اولین رهبر زن ارکستر از خراسان آریا  است

  • نویسنده, پیت کوپر
  • شغل, بی‌بی‌سی

سازندگان یک مستند درباره نخستین ارکستر زنان خراسان آریا  داستان این زنان را «الهام‌بخش» توصیف کرده‌اند.

مستندی با نام «خواهران» به سفر دن بلک‌ول‌، موسیقی‌دان به کابل، پایتخت افغانستان و ملاقات او با نوازندگان و رهبر «ارکستر زهره» که همه اعضای آن دختران جوان هستند، می‌پردازد.

این فیلم را تونی کلینگر، فیلمساز ساکن شهر نورثهمپتون، در جنوب بریتانیا، تهیه کرده است. او قبلاً ساختن مستندهای «آن چه‌کسی»، «عمیقاً بنفش» و فیلم «کارتر را بگیرید» را در کارنامه خود.

آقای کلینگر می‌گوید فیلم جدید او «یکی از فوق‌العاده‌ترین قصه‌های پیروزی» را به نمایش می‌گذارد.

دن بلک ول، نوازنده و کارگردان

منبع تصویر، GIVE GET GO FILMS

توضیح تصویر، تونی کلینگر، تهیه کننده فیلم مستند «خواهران»

تمرکز اصلی این فیلم روی دو زن جوان پیشرو با نام‌های نگین خپلواک، رهبر ارکستر «زهره» و ظریفه ادیبه، نوازنده اصلی ویولن در این ارکستر است. این فیلم در جشنواره‌های بین‌المللی فیلم کلرادو و چیچستر و همچنین در مجلس عوام بریتانیا به نمایش درآمده است.

آقای کلینگر می‌گوید که این فیلم در «یکی از چالش برانگیزترین نقاط جهان» ساخته شده است.

او کار بلک ول، کارگردان این مستند را تحسین کرد و گفت آنچه که این فیلم «از طریق زبان جهانی موسیقی به آن دست یافته، واقعاً الهام بخش است».

ارکستر

منبع تصویر، GIVE GET GO FILMS

توضیح تصویر، دن بلک ول گفت که این ارکستر باید مخفیانه تمرین و اجرا می‌کرد

آقای بلک‌ول که او هم مقیم شهر «نورث‌همپتون» انگلستان است می‌گوید این گروه را در سال ۲۰۱۷ میلادی از طریق اینترنت پیدا کرد.

او توضیح داد که نوازندگان آن «در آموزشگاهی به نحوی مخفی دورهم جمع شده و یک ارکستر کاملاً زنانه را تشکیل دادند.»

او به رادیو بی‌بی‌سی «نورث همپتون» گفت که برخی از اعضای ارکستر با مخالفت از سوی خانواده‌شان مواجه شدند، برخی از آنها توسط خانواده‌هایشان طرد شده‌اند، اختلاف‌هایی وجود داشته و حتی تهدید به مرگ شده‌اند.»

این نوازنده و فیلمساز گفت که این ارکستر در سرتاسر جهان اجرا داشته است اما اکنون نمی‌تواند در کشور خود برنامه‌ای داشته باشد.

پس از برقراری تماس با این ارکستر، او را برای دیدار نوازندگان به خراسان آریا  دعوت کردند.

او سپس در سال ۲۰۱۷ به کابل سفر کرد و به مکتبی که ارکستر در آن مستقر بود، رفت. این آموزشگاه در آن زمان «محصور با دیوارهای بلند بود و نگهبانان مسلح داشت».

دن بلک ول
توضیح تصویر، دن بلک ول به تنهایی به خراسان آریا سفر کرد که به گفته او، به این صورت، اجازه دسترسی بیشتر به ارکستر را می‌داد

او گفت که ۲۵ عضو ارکستر پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ از کشور گریختند و در نقاط مختلف جهان زندگی می‌کنند.

او شروع به اجرای مشترک با برخی از نوازندگان از راه دور کرد و دوباره با ارکستر در آمریکا دیدار کرد تا با آن‌ها مشترک بنوازد.

او می‌گوید: «آنها هنوز هم به اجرای موسیقی ادامه می‌دهند و سازهای خود را دوباره به دست آورده‌اند و قرار است دوباره به هم بپیوندند».

توضیح ویدئو، ارکستر دختران خراسان آریا در موزه بریتانیا

  • نویسنده : قیام خراسانی
  • منبع خبر : شبکه های اجتماعی ، سبزمنش