واکنش سازمان به بی احترامی مسعود اندرابی به مردم خراسان بزرگ
واکنش سازمان به بی احترامی مسعود اندرابی به مردم خراسان بزرگ
مسعود اندرابی با راه‌اندازی «بنیاد آینده نام افغانستان»: ما همه افغانیم و در برابر تعصب مبارزه می‌کنیم در مقابل خواستی های جوانان و مردم خراسان کرد واکنش سازمان آزدی بخش خراسان برانگخت یک از اعضای سازمان گفت مسعود انداربی خیلی دیر بیدارشد و تیر از کمان ختا خرده و به هدف اسابت کرده

۸صبح، کابل: مسعود اندرابی، وزیر پیشین امور داخله کشور، بنیاد جدیدی را زیر نام «بنیاد آینده افغانستان» راه‌اندازی کرده ا۸صبح، کابل: مسعود اندرابی، وزیر پیشین امور داخله کشور، بنیاد جدیدی را زیر نام «بنیاد آینده افغانستان» راه‌اندازی کرده است و در توضیحات اهداف آن می‌گوید که همه در جغرافیای افغانستان افغان هستند.

در نوارهای صوتی منسوب به وی که روز جمعه، ۲۴ حمل در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود به جنرال هبت‌الله علی‌زی، رییس ستاد ارتش حکومت پیشین می‌گوید که غنی با نکتایی می‌خواست و طالبان با  «لنگی» می‌خواهند که «پشتونیزم» را بر مردم کشور تحمیل کنند.

او در بخشی از این نوار صوتی می‌گوید که تعصب از سوی هر قومی که باشد قابل قبول نیست و نسل آینده افغانستان به متعصب اجازه حاکمیت نمی‌دهد.

اندرابی گفته است: «همه افغان هستیم؛ پشتون افغان، تاجیک افغان، هزاره افغان، اوزبیک افغان، پشه‌ای افغان، ایماق افغان و به این افتخار می‌کنیم.»

خبر گزاری جمهوری خراسان KABR :

از واکنش سازمان آزادی بخش خراسان در رابطه افتخار بخشیدن جعل توسط یک از وزیران امور داخل دولت فروپاشیده افغان باوران به نام مسعود اندرابی خبر می دهد

یک از اعضای سازمان آزادی بخش خراسان به خبر گزاری جمهوری خراسان  گفته آقای مسعود انداربی خیلی دیر شده با شعار های کهنه دوباره از مردم خراسان بزرگ بر هر هدف است از مردم خراسان بزرگ و خون جوانان شان استفاده کنند .

اگر چی خود جناب انداربی میداند کودتای در مقابل نظامیان تاجیک از تعصب رئیس جمهور افغان و سستی سران دولتی تاجیک  با موفقیت اجرا گردید

انداربی خوب میداند در بین ارتش ملی افغان باوران و دیگر ارگان های دولتی تعصب به چی اندازه پیشرفت کرده بود  مرده های نظامیان اقوام  غیر افغان خراسان آریا تعفن می زد در کمین های ساختگی کشته می شدند و هزاران دسیسه دیگر و فساد بی اندازه فریاد می زد

اما مسعود اندارابی سال ها مثل دیگر جنرال های تاجیک افغان باور  زیر  نام  دولت افغانی جمهوریت  تحت امر رهبران افغان کار می کردند و کدام برنامه برای آینده مردم خود روی دست نداشتند چرا هیچ کس باور و وجدانی خراسانی نداشتند

همین اتحاد تحمل به افغانیت سران دولتی و تبلیغات رهبران تاجیک بود که کودتا به بسیار آسانی و با دسیسه های از قبل برنامه ریزی شده اجرا گردید در جریان این کودتا تمام رهبران سران نظامی و جنرال ها که از خارج آمده بودند به خارج برگشتند

تعداد رهبران جهادی هم در مهمان خانه های پاکستان بیچاره شدن

و هزاران جوان تاجیک بی رهبر و بدون  رهنما در میدان های جنگ از هم پاشیدن

و تعداد رهبران به تاجیکستان فراری شدن

و تعداد نظامیان به ایران و پاکستان و تعداد

و تعداد با طیاره های  امریکای به کشور ها فرار داده شدن

در میدان مان یک تعداد جوانان دلیر بدون پشتیبانی  که در بدترین شرایط قرار گفتند

و  نصف این ارتشیان جوان قربانی جنگ بی برنامه و بی پشتیبانی  گردیدند.

بعداز کشته شدن مسعود بزرگ رهبران افغان باور  مجاهدین که   ارتش دولت را به نام قوم افغان و با پرچم قوم  افغان که تاریخ سال ۱۲۹۸نام  جعلی و استقلال دروغ را در خود درج دارد دوباره احیا کردند بیخ ملت خودرا کندن

داستان  پرچم و استقلال با نام منطقه تسلیم داده شده افغانستان کوچک به هندو بریتانیای

خیانت امان الله افغان به رهبران  جنگ سوم خراسان سال ۱۹۱۹

امان الله افغان بعداز فرار در زمان جنگ دوباره به کابل برگشت با برنامه دسیسه علیه رهبران جنگ که علیه هندوبریتانیای در جنگ جنوب ایستادگی می کردند

امان الله با دعوت مهمانی که رهبران جنگ سوم سال ۱۹۱۹ خراسان را زندانی کرد

یک تعداد موفق به فرار از زندان گردیدند

و یک به نام نثار احمد کابلی به بخارا فرار کرد و در مبارزه و خدمت به مردم  بخارا کشته شد و امروز به نام قهرمان تاجیکستان یاد میشود .

امان الله در ادامه دسیسه ها جنوب را که ساکنان اش اقوام تاجیک است مثل زمان عبدالرحمان با  منطقه افغانستان که در سرحد با هند بود در معاهده لاهور تسلیم هندو بریتانیای کرد

امان الله در نتیجه به ادامه پشتیبانی دولت مزدور افغان از طرف هندوبریتانیای

نام منطقه افغانستان رسمن از طرف هندوبریتانیای و چند کشور شناخته شد و در کابل در جغرافیای خراسان بزرگ  در سال ۱۲۹۸ به نام استقلال سال ۱۹۱۹ افغانستان اعلام کرد

امان بعداز خیانت ۶۰ ماه در کشور های اورپای مشغول عشق  و خوشگذرانی بود

و دولت مزدور به نام افغانستان در کابل به ادامه دسیسه ها توسط دولتی های بی هویت  تاجیک و افغان فارسی زبان نام جعلی و هویت قوم افغان را  دربین مردم  در شهر های خراسان تبلیغات تقویت گردید

دولتی ها افغان باور این دروغ را  به  صفت هویت ملی به مردم خراسان در ۱۰۴ افتخار بخشیدند.

 

دراین  چهل سال با ادامه جنگ های قومی هر مشکلات دیگر با اینکه مردم با فریاد می گفتند من افغان نیستم شعار می دادند

سیاستمداران  باز هم این دروغ های افغان را برای ادامه دولت داری حفظ می کردند.

 

۲۳ سال پیش سران مجاهدین بعد از کشته شدن احمد شاه مسعود بزرگ

 

دوباره با برافراشتن  پرچم افغان مردم شمال خراسان بزرگ را در تاریکی نام منفور منطقه تسلیم داده شده افغانستان که خود تا هنوز در بند پاکستان است

در سرزمین خودشان خراسان بزرگ در تاریکی غرق کردند

افغان ها یک با دیگر از این اعتماد ها استفاده کردند و با ترور سران جوان مجاهدین  دولت دیگر را در داخل دولت مجاهدین تشکیل داد که از کنترول مردم شمال خراسان خارج و در ضد خواسته های مردم با پول انگفت ادامه پیدا کرد

افغان ها با هزاران جنایت به نام دولت و دمکراسی زیر نام رئیس دولت افغانستان و انتخابات ساختگی بی نظمی و فساد را رشد دادند اهداف  مختلف افغانی خودرا به همکاری یک تعداد دزدان اقوام روی کار آوردند  تا در نتیجه یک بار دیگر این ملت را در سرزمین خود شان در تجاوز قرار دادند.

 

جوانان و مردم  خراسان بزرگ تجربه تلخ و وحشتناک را با گذرانید  کودتا دولتی های جمهوریت افغان به همکاری طالبان  انجامید به یاد دارند و هنوز هم این زخم تازه است

و برای شان فراموش ناشدنی است که صدای گند خبر اش در رسانه های  دنیا ‌پیچید  و تا سه سال  تمام رهبران فراری  دولتی مثل موش در هرجای و کشور قایم شده بودن و حرف برای گفتن در مقابل ملت نداشت.

بعداز کودتا  هزاران جوانان نظر به جریان فعالیت های سازمان آزادی بخش خراسان به هویت خراسانی خود جزب شدند

و  انقلاب خراسان توسط سازمان  آزادی بخش خراسان در سال ۲۰۱۶ مصادف به سال ۱۳۹۵ خورشیدی برای بیدار ساختن جوانان و مردم تاسیس گردیده بود تا

بعداز فروپاشی مردم و جوانان متوجه سیاست و تبلیغات رهبران زیر این نام سیاست می کنند

و تبلیغات همه افغان هستیم و افتخارات با نام جعلی به جوانان و مردم خراسان بزرگ برای استفاده شان افتخار داده می شود از این بازی شیطانی آگا گردند

سازمان به اهداف سرزمین ما خراسان است و ما خراسانیان هستیم و برای برگشت به نام خراسان بزرگ با هویت  خراسانی  خود مبارزه می کنیم  تاسیس و تاثیر بزرگ به روحیه جوانان عدالت خواها و خانواده های در تجاوز قرار گذاشته

 

سازمان با صدا ارايئه حقیقت ها در زمان جمهوریت مردم و جوانان را با شعار نام خراسان آگاه ساخت و از آینده تاریک پیام می داد

از خیانت  رهبران دولتی افغان باوران و فروپاشی سیستم افغان باوران خبر به نشر می رسید

که کودتای در راه است و تمام افسران و رهبران با دسیسه خود دولتی های جاسوس  فرار می کنند و ارتش از بین می رود چرا زیر نام جعلی هیچ سیاست پایدار نیست .

 

در سه سال اخیر هزاران جوان از این راز های فاش شده افغان باوری و سیاست دولت داری رهبران تاجیک و دیگر اقوام زیر  نام جعلی در سرزمین خودشان توسط تلاش های جوانان سازمان و دیگر عدالت خواهان که ۶ ماه بعده از کودتا به مفکوره های شان با دیدن سازمان آزادی بخش خراسان با نام خراسان تغییر کرد کامل آگاه گردیدند

جوانان متوجه  شدن. دیگر  هیچ کس زیر نام افغان و پیروی از فرهنگ تبلیغاتی هویت قوم افغان بر همه اقوام خراسان بزرگ

امید و سرنوشت نیست به جز تجارت خیانت و چرخش سیاست با تغییر نظام به نام های مختلف

حالا که دانشمندان کشور های ابر قدرت از خواسته های مردم خراسان بزرگ و جوانان اس با نام خراسان سخن می گویند و کشورهای همسایه به خراسان بزرگ بیانه ها و پیام ها پخش کردند چطور می شود اشخاص که سابقه در دولت افغان باوران جمهوریت دارد و ملت و جوانان را در دم تیغ دشمنان شان رها کرده اند دوباره آمده اند که با نام جعلی به پشتیبانی فرهنگ دروغ مردم بسجید می سازند و در مقابل آزدی ها و هویت دوباره برگشته خراسانی و نام خراسان بزرگ ایستادگی می توانند

جهان آگاه گردیده و کشورهای همسایه از نام خراسان و خواسته های مشروی ملت خراسان بزرگ قدردانی کردند

و چندین سازمان مثل سازمان آزادی بخش خراسان که اولین انقلابیون خراسان در تاریخ نام جعلی با چیریک ها اش در خراسان فعالیت می کند در میدان به پشتیبانی مردم خود هستند

این ملت و جوانان خراسانی هنوزم به افسران و جنرال های ماشینی مثل مسعود اندرابی توجو می کنند هرگز نه .

۸ صبح

مسعود  انداربی می گوید ملت جهان وی همچنان با اشاره به حق برابر همه اقوام کشور گفته است: «همین‌طور این‌ حرف‌ها را که پشتون تاریخ پنج‌هزار ساله دارد، باید حاکم باشد و معاونانش در میان اقوام دیگر تقسیم شود، آب برده است.»

او همچنان خاطرنشان کرده که «زور طالب که با لنگی می‌خواهد پشتونیزم را بر مردم تحمیل کند، به این کار نمی‌رسد.»

با این حال، وزیر پیشین داخله هدف از بنیادی که راه انداخته است را ایجاد فرصت‌های صلح و آبادی کشور می‌خواند.

طی سال‌های گذشته محمداشرف غنی و در دوونیم سال گذشته طالبان بارها متهم به دامن زدن به تعصبات قومی شده‌اند.

این گروه هرچند ادعا می‌کند که حکومت همه‌شمول تشکیل داده است‌‌ و تعصب در میان مقام‌های‌شان وجود ندارد، گزارش‌هایی وجود دارد که رفتار این گروه حتا با فرماندهان‌شان از اقوام دیگر تفاوت دارد.

در تازه‌ترین مورد، طالبان پشتون‌تبار یک فرمانده اوزبک تبار این گروه را در تخار پس از توهین و تحقیر، خلع سلاح کرده‌اند.

طالبان یک فرمانده اوزبیک‌تبارشان را در تخار خلع سلاح کردند

۸صبح، تخار: منابع محلی در تخار می‌گویند که یک فرمانده اوزبیک‌تبار طالبان در این ولایت خلع سلاح شده است.

منابع روز پنج‌شنبه، ۲۳ حمل به روزنامه ۸صبح گفتند که جنگ‌جویان سرحدی و پشتون‌تبار طالبان، مولوی قادر را در منطقه قروغ از مربوطات ولسوالی خواجه‌غار تخار خلع سلاح کرده‌اند.

به گفته منابع، مولوی قادر پس از آن خلع سلاح شد که در مخالفت با تحویل سلاحش هنگام نماز عید با جنگ‌جویان سرحدی طالبان به درگیری پرداخت.

منابع روایت می‌کنند که نیروهای سرحدی طالبان که بیش‌تر پشتون‌تبار هستند، مولوی قادر را در ملاء عام توهین و پسر و برادرزاده‌اش را لت‌وکوب کردند.

با این حال، گزارش شده که درگیری با پا درمیانی برخی از مسوولان محلی طالبان پایان یافته است.

مولوی قادر، ولسوال طالبان برای ولسوالی هزارسموچ این ولایت نیز است.

هرچند تا کنون انگیزه این اقدام جنگ‌جویان سرحدی پشتون‌تبار طالبان روشن نیست، اما یکی از بسته‌گان مولوی قادر به روزنامه ۸صبح می‌گوید که این فرمانده اوزبیک طالبان خشمگین است و امکان دارد که درگیری پس‌ از پایان عید ادامه یابد.

درگیری میان‌گروهی طالبان مورد تازه‌ای نیست، پیش از این نیز درگیری میان فرماندهان پشتون‌تبار و اعضای این گروه از قوم‌های دیگر در تخار رخ داده که در مواردی تلفات هم در پی داشته است.

  • نویسنده : قیام خوراسانی
  • منبع خبر : ۸ صبح