ورزشکاران زن خراسانی ‌در بازی‌های آسیایی شرکت می‌کنند
ورزشکاران زن خراسانی ‌در بازی‌های آسیایی شرکت می‌کنند
طالبان که در ادامه سیاست‌های ز‌ن‌ستیزانه خود، مانع حضور زنان در عرصه های ورزشی شده، امسال تیمی تنها متشکل از مردان را برای شرکت در بازی های آسیایی اعزام کرده است.

طالبان که در ادامه سیاست‌های ز‌ن‌ستیزانه خود، مانع حضور زنان در عرصه های ورزشی شده، امسال  تیمی تنها متشکل از مردان را برای شرکت در بازی های آسیایی اعزام کرده است. این در حالی ست که تیمی متشکل از ۱۷ ورزشکار زن خراسانی  ساکن خارج از کشور هم به صورت جداگانه با پرچم دولت منتخب خراسان آریا  که در ۲۰۲۱ سرنگون شد، در این رقابت ها شرکت می‌کنند.

  • نویسنده : قیام خوراسانی
  • منبع خبر : DW. rfi اینترنشنال