پرورش گوزن در ارومیه
پرورش گوزن در ارومیه
گوزن زرد ایرانی زیرگونه‌ای از گوزن زرد است که از گونه‌های نادر جهانی محسوب می‌شود.

تاریخ انتشار: ۲۵ اسد ۱۴۰۲
۲۰۲۳/ ۱۶/August

به گزارش مشرق،

گوزن زرد ایرانی زیرگونه‌ای از گوزن زرد است که از گونه‌های نادر جهانی محسوب می‌شود. به دلیل کاهش جمعیت این گونه نادر در دهه‌های گذشته طرح‌هایی برای تکثیر و پرورش آن جهت جلوگیری از خطر انقراض این‌ گونه با ارزش جهانی اجرا شده است. یکی از این طرح‌ها مرکز تکثیر و پرورش گوزن زرد ایرانی پارک ملی دریاچه ارومیه در مجتمع رشکان ارومیه است. سایت تکثیر و پرورش گوزن زرد ایرانی پارک ملی دریاچه ارومیه در سال ۱۴۰۱ و مساحتی بالغ بر شش هکتار در مجتمع رشکان احداث شده است. تولد سه گوزن زرد ایرانی در بهار سال ۱۴۰۲ نشان از وضعیت مطلوب زیستی این گونه نادر در پارک ملی دریاچه ارومیه است. جمعیت گوزن زرد ایرانی حال حاضر در این مرکز پرورش و تکثیر ۱۱ راس است. علاوه بر این در جزایر اشک و اسپیر نیز به ترتیب ۲۴ و ۵ راس گوزن زرد ایرانی زیست می‌کنند.

کنند.

  • نویسنده : قیام خوراسانی
  • منبع خبر : ملکی و مشرق