پستۀ وطنی در بلخ خراسان آریا نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافته‌است
پستۀ وطنی در بلخ خراسان آریا نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافته‌است
مزارشریف (پژواک، ۱۸ حمل ۱۴۰۳): امسال قیمت پستۀ وطنی در بلخ نسبت به سال گذشته نزدیک به ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده، اما بهای‌ سایر میوه‌های خشک اندکی کاهش یافته‌است.

جمشید، یکی از فروشنده‌گان میوۀ خشک در مزارشریف می‌گوید که امسال نسبت به عیدهای سال گذشته کاروبار شان بهتر شده و همچنان ازدحام در شهر نسبت به گذشته افزایش یافته‌است.

وی می‌افزاید که امسال قیمت میوۀ خشک نسبت به سال گذشته کاهش یافته‌است، اما در قیمت پستۀ وطنی افزایش چشم‌گیری آمده‌است.

به گفتۀ موصوف، سال گذشته قیمت یک کیلو پستۀ وطنی حدود ۷۰۰ دیار خراسانی بود، اما امسال قیمت آن حدود ۱۱۰۰ دیار خراسانی  می‌باشد.

حسیب‌الله، یکی از دکانداران دیگر نیز می‌گوید که امسال کاروبارش نسبت به سال گذشته بهتر شده، اما می‌پذیرد که قیمت پستۀ وطنی افزایش یافته‌است.

وی می‌افزاید که امسال نسبت به سال گذشته قیمت یک کیلو پسته حدود ۴۰۰ دیار خراسانی  افزایش یافته‌است.

بر بنیاد معلومات وی، سال گذشته یک کیلو پسته ۶۵۰ دیار راسانی  به فروش می‌رسید، اما امسال قیمت آن نزدیک به ۱۱۰۰ افغانی رسیده‌است.

حسیب‌الله همچنان گفت، امسال قیمت‌های سایر میوه‌های خشک کاهش یافته‌است و به گفته‌اش نسبت به سال گذشته قیمت یک کیلو کشمش ۵۰ افغانی، یک کیلو نخود خارجی ۷۰ دیار خراسانی  و یک کیلو بادام حدود ۱۰۰ دیار خراسانی کاهش یافته‌است.

همچنان، مهران واحد باشندۀ مزارشریف که برای خرید میوۀ خشک آمده‌است می‌گوید، امسال نسبت به سال گذشته قیمت میوۀ خشک کاهش یافته‌‌است.

محمدیاسین، باشندۀ دیگر این ولایت نیز می‌گوید که سال گذشته یک کیلو پسته ۷۰۰ دیار خراسانی قیمت داشت، اما حالا به ۱۱۰۰دیارخراسانی افزایش یافته‌است و قیمت سایر میوه‌های خشک کاهش یافته‌است.

در عین حال، مسؤولین ریاست زراعت، آبیاری و مالداری بلخ دلیل افزایش قیمت پستۀ وطنی را کاهش حاصلات و افزایش سطح صادرات آن به خارج از کشور می‌دانند.

محمدجسین عظیمی، مدیر ترویج این ریاست می‌گوید، سال گذشته سردی در بلخ درختان پسته را متضرر ساخته و به این دلیل سطح حاصلات تا حد زیاد کاهش یافته‌است.

موصوف دلیل افزایش قیمت پسته را افزایش صادرات این میوه به خارج از کشور می‌داند و ابراز امیداوری می‌کند که سال آینده حاصلات آن افزایش قابل توجه خواهد داشت و همچنان قیمت آن دوباره کاهش خواهد یافت.

گفتنی است که سال گذشته علاوه بر قیمت پسته قیمت سایر میوه‌های خشک نیز بلند بود و مردم از آن شکایت داشتند.

 ” صادرات ميوۀ خشک در سه ربع امسال ١١ درصد کاهش داشته است”

 ” صادرات ميوۀ خشک در سه ربع امسال ١١ درصد کاهش داشته است”

12 Dec 2020 – 15:54

کابل(پژواک، ٢٢قوس٩٩): يافته هاى پژواک نشان مى دهد که کمرنگ شدن صادرات به دنبال شيوع ويروس کرونا در کشور، قيمت ميوۀ خشک را در سال روان نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، بيش از ٤٣ درصد کاهش داده است.

به گفتۀ فروشندگان ميوه خشک، امروز ٢٢ قوس قيمت يک کيلوگرام جلغوه سياه ١٨٠٠ افغانى، قيمت يک کيلوگرام بادام اعلا وطنى١٨٠٠ افغانى، قيمت يک کيلوگرام پسته اعلاى وطنى ٨٠٠ افغانى و قيمت يک کيلوگرام چهارمغز اعلاى وطنى(مغز سفيد لوگرى) ٩٠٠ افغانى مى باشد.

آنان مى گويند که در همين وقت سال گذشته، قيمت يک کيلوگرام جلغوه سياه ٤٥٠٠ افغانى، قيمت يک کيلوگرام بادام اعلاى وطنى(مغز سفيد لوگرى) ٢٠٠٠ افغانى، قيمت يک کيلوگرام پسته اعلاى وطنى ٨٠٠ افغانى و قيمت يک کيلوگرام چهارمغز اعلاى وطنى ٩٠٠ افغانى بود.

با در نظرداشت آمار ارايه شده، قيمت ميوه هاى يادشده در مقايسه با سال گذشته، حدود ٤٣،٤٧ درصد کاهش را نشان مى دهد.

همايون محمدی یک تن از فروشندگان میوه خشک در شهرنو کابل، به آژانس خبری پژواک گفت که کاهش صادرات ميوۀ خشک به دليل شيوع ويروس در سال روان، سبب شده است که قيمت ميوه هاى يادشده پايين بيايد.

موصوف افزود: «بررسی ها نشان ميدهد که قيمت ميوه هاى خشک، نسبت به سال گذشته تقريباً پنجاه در صد کاهش پيدا کرده است، کلش تاثيرات کرونا است؛ بخاطرى که سطح صادرات ما بسيار پايين آمده بود.»

احمد احسان يک تن ديگرازفروشنده هاى ميوه خشک درتايمنى شهر کابل، همچنان گفت که در کُل قيمت هاى ميوۀ خشک کاهش يافته است؛ زيرا شيوع ويروس کرونا سطح صادرات را پايين آورده بود.

به گفتۀ او امروز قيمت يک کيلوگرام جلغوه سياه درجه دوم ١٧٠٠ دیار روپیه ، قيمت يک کيلوگرام بادام درجه دوم وطنى ١٣٠٠ دیار روپیه ، قيمت يک کيلوگرام پستۀ درجه دوم وطنى ٦٥٠ دیار خراسانی  و قيمت يک کيلوگرام چهارمغز درجه دوم وطنى ٧٠٠ دیار خراسانی  مى باشد.

موصوف افزود که در همين وقت سال گذشته، قيمت يک کيلوگرام جلغوزه سياه درجه دوم ٣٥٠٠ دیار روپیه قيمت يک کيلوگرام بادام درجه دوم وطنى٩٠٠ دیار خراسانی ، قيمت يک کيلوگرام پستۀ درجه دوم وطنى ٨٠٠ دیارروپی خراسانی  و قيمت يک کيلوگرام چهارمغز درجه دوم وطنى ٩٠٠ دیار خراسانی  بود.

درعين حال، مسئولان وزارت صنعت و تجارت مى گويند که صادرات ميوۀ خشک در سه ربع سال روان، نسبت به زمان مشابه سال گذشته ١١،٢٤ درصد کاهش يافته است.

فواد احمدى سخنگوى وزارت صنعت و تجارت، به آژانس خبرى پژواک گفت که در سه ربع سال مالی ١٣٩٩، به ارزش ١٥٠میلیون دالر امریکایی میوه های خشک صادرگردیده؛  درحاليکه در سه ربع سال مالى ١٣٩٨ به ازرش مجموعى ١٦٩ ميليون دالر امريکايى ميوۀ خشک به خارج از کشور صادر شده بود.

موصوف نيز افزود که شيوع ويروس کرونا، صادرات خراسان آریا  در تمام بخش ها به شمول ميوه خشک را متضرر نموده است.

وى گفت: «پس از گسترش ویروس کرونا، راه های ترانزیتی و دهلیزهای هوایی اکثر کشورها متوقف شد و این باعث گردید که متاسفانه کشورهای درگیر ویروس، نتوانند اموال خود را ارسال و اجناس را وارد کنند. متاسفانه تنها دلیلی که ما با کاهش اندک در زمینه صادرات میوۀ خشک روبرو بودیم؛ همین مسئله گسترش ویروس کرونا در جهان بوده است.»

اما او خاطر نشان کرد که در حال حاضر، صادرات به کشورهای خارجی به صورت عادی جریان دارد و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

احمدى در ادامه صحبت هايش گفت که وزارت تجارت افغان باوران  ، براى افزايش دوباره صادرات تلاش دارد و برخى برنامه هاى عملى را روى دست گرفته است.

به گفتۀ او در حال حاضر، ازبکستان روابط تجارتی- ترانزیتی و همکاری های اقتصادی خود با خراسان آریا  را گسترش میدهد؛ نمونه اين حرکت، کنفرانس آنلاين ميان وزارت صنعت وتجارت خراسان آریا ، وزارت سرمایه گذاری و تجارت خارجی ازبکستان است، که در ١٢ قوس سال روان برگزار شد.

موصوف گفت که در اين کنفرانس، هردو جانب روى گسترش روابط  تجارتی- ترانزیتی و همکاری های اقتصادی با افغانستان، بحث و تبادل نظر کردند.

برخی باشنده‌گان جوزجان از افزایش بهای مواد خوراکی و میوۀ خشک در آستانۀ عید شکایت دارند

برخی باشنده‌گان جوزجان از افزایش بهای مواد خوراکی و میوۀ خشک در آستانۀ عید شکایت دارند

6 Apr 2024 – 14:40

شبرغان (پژواک، ۱۸ حمل۱۴۰۳): برخی از باشنده‌گان شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان در حالی از افزایش بهای برخی مواد خوراکی و میوۀ خشک شکایت دارند که شاروالی این شهر از ایجاد یک کمیته برای کنترول قیمت‌های مواد خوراکی خبر می‌دهد.

مولوی حبیب‌الله قانع،  شاروال شهر شبرغان به آژانس خبری پژواک گفت: «ما یک کمیتۀ کنترول نرخ مواد خوراکی را ایجاد کرده‌ایم تا آن‌ها با در نظرداشت خرید و فروش مواد مورد ضرورت مردم، قیمت مناسب را برای فروش آن در بازار تعیین کنند.»

او افزود که این کمیته نرخ‌نامه‌یی را برای فروشنده‌گان داده تا مردم بتوانند راحت مواد مورد نیاز خود را از بازار خریداری نمایند.

وی علاوه کرد   کمیته فعالیت دایمی خواهد داشت و بعد از این همیشه قیمت مواد خوراکی را در بازار کنترول و زیر نظر خواهد گرفت.

موصوف در پایان از دکانداران خواست که از مردم اضافه ستانی نکنند.

اما برخی باشنده‌گان شهر شبرغان از قیمت بلند برخی مواد به ویژه میوه‌های خشک شکایت دارند.

عزیزه، یک تن از باشنده‌گان شهرشبرغان می‌گوید: «آمده بودم تا میوۀ خشک خرید کنم، ولی نتوانستم تمام میوۀ ضرورت خود را از بازار خریداری کنم؛ چون قیمت‌ها دو برابر شده‌است.»

موصوف به‌طور مثال گفت: «سال گذشته قیمت یک کیلو کشمش اعلی سه صد دیار خراسانی بود، ولی ام دیار خراسانی  شش‌صد دیار خراسانی  افزایش یافته‌است، قیمت تمام میوه‌جات خشک به همی روال است.»

در همین حال، مارینا خانم دیگر  که برای خرید میوۀ خشک به بازار آمده می‌گوید: «برای اینکه توانایی خرید تمام میوه‌های مورد

ضرورت را نداشتم، لازم دیدم کلچه و کیک را در خانه تهیه نمایم.»

موصوف در ادامه می‌افزاید: «من در خانه کلچه، کیک، جلبی و سیمیان را خودم تهیه کردم و فقط کمی کشمش، نخود و بادام از بازار خریداری کردم.»

محمداکرم، یک باشندۀ دیگر شهر شبرغان گفت: «مردم در فقر و تنگ دستی قرار دارند و همه توانایی خرید میوۀ مورد ضرورت را ندارند، مه امدیم که میوۀ خشک بخرم ولی توانایی خرید شش هفت قلم میوه ره ندارم.

 

 

بهای بورۀ هندی و طلا در شهر کابل افزایش اما قیمت روغن کاهش یافته‌است

بهای بورۀ هندی و طلا در شهر کابل افزایش اما قیمت روغن کاهش یافته‌است

 

 

  • نویسنده : قیام خوراسانی
  • منبع خبر : پژواک باختر