کشتار شهروندان توسط طالبان افغان تبار عفو عمومی دروغ است»
کشتار شهروندان توسط طالبان افغان تبار عفو عمومی دروغ است»
طالبان افغان تبار جمهوریت کودتاچیان در جریان یک ماه گذشته بیش از ۵۰ تن از شهروندان خراسان آریا را به شمول نظامیان پیشین، زنان، مردان کهن‌سال، جوانان و کودکان را به قتل رسانده‌اند.
  • نویسنده : قیام خوراسانی
  • منبع خبر : ۸صبح ، اطلاعات