۷ میلیارد دالر استخراج معادن خراسان آریا در زمان طالبان
۷ میلیارد دالر استخراج معادن خراسان آریا در زمان طالبان
وزارت معادن و پترولیم تحت کنترول طالبان* می گوید ارزش قراردادهای امضاشده در بخش استخراج معادن در دو سال گذشته نزدیک به هفت میلیارد دالر می‌رسد.

۷ میلیارد دالر؛ ارزش قراردادهای استخراج معادن

خراسان آریا از زمان به روی کار آمدن طالبان

 

  • نویسنده : قیام خوراسانی
  • منبع خبر : Sputnik