افغانستان استقلال خود را در خراسان آریا از دست داده
افغانستان استقلال خود را در خراسان آریا از دست داده
همزمان با صدوچهارمین سالروز ( استقلال افغانه در خراسان آریا ) ، شماری از چهره‌های سیاسی کشور، ( خراسان آریا زیر حاکمیت طالبان کودتاچیان جمهوریت) را درگیر فقر و استبداد و «وابستگی» دانسته و شماری نیز با «دست‌پرورده» خواندن طالبان، می‌گویند که اینک بخش بزرگی از امور خراسان آریا توسط بیگانگان، مدیریت و رهبری می‌شود.

سالروز استقلال ( افغانه جعلی که به جای پیروزی جنگ سوم خراسان انگلیس در جنوب با تسلیمی دوباره جنوب با معاهده لاهور توسط امان الله با کودتای زندانی افسران آزدی جنوب خراسان آریا انجامید به ادامه دولت های مزدور رسمن نام قوم افغانه به عنوان هویت دولتی بعداز این تحولات جنگ ۱۹۱۹ میلادی در خراسان آریا در ۱۲۹۸  به نام استقلال افغان اعلام شد و در خراسان آریا درحالی فرار رسیده این دروغ و و روز سیاه به مردم خراسان آریا استآریا درحالی فرار رسیده این دروغ و و روز سیاه به مردم خراسان آریا است )

که گروه طالبان همچنان بر اخراسان آریا جای جای فریب نیرنگ رهبران جاسوس جمهوریت که در ۲۰ سال برای کور نگاه کردن مردم خراسان آریا با میلیون دلار امریکای و امکانات انگفت تلاش می کردند به میدان سیاست آورده شدن ) حاکم هستند و برای دومین سال پیاپی از این روز چهره خاعین بعد از جمهوریت که به چهره طالب تبدیل شده ) بزرگداشت می‌کنند.

شماری از چهره‌های سیاسی و جریان‌های مخالف طالبان اما باورمندند که با برگشت طالبان به قدرت، استقلال افغانه در خراسان آریا  ازبین رفته ولی در اصل به چهره طالب این افکار و هویت دروغ هنوزم حفظ می کنند ) و کشور از سوی بیگانگان رهبری و مدیریت می‌شود.

نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانه خراسان آریا  در سازمان ملل در پیامی که به مناسبت سالروز استقلال افغانه در خراسان آریا  در برگه ایکس (توئیتر) خود نشر کرده، گفته که باوجود بحران سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم، بزرگداشت از این روز «قابل سوال و تامل» است.

فایق در این پیام خود تاکید کرده که برای رسیدن به «استقلال واقعی» باید از این روز به عنوان «فرصتی» برای ایجاد وحدت و همدلی جهت تغییر وضعیت کنونی و «نجات افغان نر خراسان آریا از فقر، وابستگی، مداخله، استبداد و تحجر» سود برد.

KABR : در حال تبلیغات و افتخار به استقلال دروغ و ریشه و شاخه های این استعمار دروغ دزدی آزدگی مردم خراسان آریا در

۲۰ سال اخیر چهره اصلی خودرا با استفاده از این خاک نشان داد از ناچاره شدن در مقابل بیداری مردم خراسان آریا

با بیرون آوردن زندانی های طالب افغانه و کودتای به نام دولت اعمارت افغانی اسلامی با تغیر نام و نظام دولتی و پاک سازی

نظامیان و کارمندان که از بازماندگان سیاست و مبارزه گذشته نیمه عدالت خواهای با شعار افغان و افتخار با نام افغانستان

بود دولت قدرت با مزدوران ارزان تر  به  مردم با یک تحولات هایه هوای ترک امریکا و متحدین شان و کارکنان افغان خارجی
نشان دادند دولت ضد دولت جمهوریت حاکم گردیده و مردم خراسان آریا بدون پیروی از انقلاب نام خراسان آریا را حل و بیرون
رفت از مشکلات سیاسی ، اقتصادی ، امنیتی و حفظ تمامیت ارزی کشور خود را ندارند

«شورای مقاومت ملی برای نجات افغان در خراسان آریا » که متشکل از گروهی از چهره‌های سیاسی مقیم خارج است نیز در پیامی، طالبان را یک گروه «افراطی و دست‌پرورده بیگانگان» خوانده و تاکید کرده که با برگشت طالبان به قدرت، آزادی افغانستان زیر سوال رفته و «بخش بزرگی از امور به واسطه بیگانگان مدیریت و رهبری می‌شود.»

صدوچهار سال پیش در چنین روزی، خراسان آریا  ( دروغی در خراسان آریا ، استقلال خود را از بریتانیا گرفت و به عنوان یک کشور مستقل شناخته شد. در حال این روز هم معاهده لاهور امرا شده و هم تاریخ پیروزی جنگ سوم خراسان انگلیس به نام افغان دزدی شده و با کودتا زندانی افسران آزادی  امان الله در ۱۲۹۸ استقلال افغان را برای ادامه دولت مزدور پدر بزرگ اش عبدلر حمان

اعلام کرده که تا امروز مردم خراسان آریا را با استقلال ادامه دروغ خود فریب می‌دهند و با چهره های مختلف به کمک پیروان

دین همه یک افغان هستیم که از اقشار مختلف کشور تشکیل شده  به نام اسلام و دموکراسی چهر تبدیل می کنند .

اتحادیه اروپا: تمامی شهروندان خراسان آریا  برای زنده ماندن نیاز به کمک‌های فوری بشردوستانه دارند

اتحادیه اروپا، در آغاز سومین سالگرد ورود طالبان به قدرت، اعلام کرد: خراسان آریا با یک بحران بشری بی‌سابقه مواجه است و به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارد.

زنان برقع‌پوش در قندهار افغانستان کمک‌هایی از مواد خوراکی از نیروهای خارجی دریافت کردند.
زنان برقع‌پوش در قندهار خراسان آریا کمک‌هایی از مواد خوراکی از نیروهای خارجی دریافت کردند. AFP – SANAULLAH SEIAM
تبلیغ بازرگانی

اتحادیه اروپا، در گزارشی زیر عنوان «دو سال پس از تسلط طالبان» که روز چهارشنبه ۱۶ اوت منتشر کرد، به نیاز مردم خراسان آریا  به کمک‌های ضروری بشردوستانه اشاره کرده و تاکید کرد: از مجموع بیش از ۲۸ میلیون شهروند خراسان آریا  که برای زنده ماندن در سال جاری به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند، ۱۷ میلیون نفر با گرسنگی شدید و ۷ میلیون نفر دیگر با کمبود شدید مواد غذایی روبرو هستند و در یک قدمی قحطی قرار دارند.

بر اساس این گزارش، شهروندان خراسان آریا در معرض فروپاشی سریع اقتصادی، گرسنگی، تهدید سوء تغذیه و فقر فزاینده، همچنین فروپاشی سیستم درمانی در شهرها و روستاها قرار دارند.

در این گزارش، همچنین به ایجاد محدودیت و ممنوعیت از فعالیت در زندگی عمومی برای زنان و دختران این کشور (نیمی از جامعه افغانه در خراسان آریا ) اشاره شده است.

طالبان در توجیه محدودیت‌ها بر زنان: درصورت دیده شدن صورت زنان در اماکن عمومی، ارزش آنان از دست می‌رود

مولوی محمد صادق عاکف، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در توجیه محدودیت‌هایی وضع‌شده بر زنان، می‌گوید اگر مردان، صورت ناپوشیده‌ی زنان را در اماکن عمومی ببینند، زنان ارزش خود را از دست می‌دهند. طالبان، بدحجابی زنان را از عوامل اصلی وضع ممنوعیت بر حق کار و تحصیل زنان و دختران می‌گویند.

یکی از جنگجویان طالبان درحال نگهبانی درحالی که زنان در صف گرفتن کمک‌های بشردوستانه هستند. 23 مه 2023
یکی از جنگجویان طالبان درحال نگهبانی درحالی که زنان در صف گرفتن کمک‌های بشردوستانه هستند. ۲۳ مه ۲۰۲۳ AP – Ebrahim Noroozi
تبلیغ بازرگانی

پس از دو سال وضع محدودیت بر زنان که خیلی‌ها آن را «حذف کامل زنان از جامعه» می‌خوانند، مولوی محمد صادق عاکف، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به خبرگزاری اسوشتیدپرس در مورد چرایی خانه‌نشین کردن زنان گفته که «اگر صورت زنان در اماکن عمومی قابل دید باشد، احتمال فتنه و افتادن در گناه موجود است.»

وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان که تصویری از قرائت طالبانی از اسلام است، نقش پررنگی در حذف زنان از جامعه داشته است.

حالا سخنگوی این وزارتخانه طالبان، بازبودن صورت زنان در اماکن عمومی را «بسیار بد» می‌خواند و می‌گوید علمای رژیم طالبان همگی بر پوشانده شدن صورت زنان موافق هستند.

عاکف در این مورد می‌گوید:

یک زن، ارزش خود را دارد که این ارزش با دیدن مردان به آن زن، کاهش میابد. خداوند به زنان باحجاب احترام داده و در این کار، ارزش است.

خیلی از علمای اسلامی اما باورمندند که به دلیل انزوای گروه طالبان از جوامع اسلامی و نیز دانش اندک آنان از اسلام، خوانش این گروه از اسلام، ناقص است.

  • نویسنده : قیام خوراسانی
  • منبع خبر : rfi ( KABR