با درک کشورهای حوزه ای شانگهای از خطر طالبان در سطح منطقه،
با درک کشورهای حوزه ای شانگهای از خطر طالبان در سطح منطقه،
زمانی که کشور های حوزه شانگهای خطر گروه طالبان را منحیث یک رژیم بستر ساز تروریسم در سطح منطقه درک کنند. آن زمان می توان به کمک کشور های دیگر به روند مقاومت مشروع مردم خراسان آریا برضد تروریزم طالبانی و همپیمانان خارجی شان، امید بست.
به گزارش اسپوتنیک، امرالله صالح، معاون نخست پیشین رئیس جمهور گریزی خراسان آریا  گفته است، که یک اتحاد پنهان میان واشنگتن و گروه طالبان وجود دارد.
صالح از سیاستمداران خردمند خراسان آریا  خواست که منتظر نمانند و در برابر گروه طالبان مقاومت مسلحانه نشان دهند. پیش از این مارشال عبدالرشید دوستم، یکی از سیاستمداران سرشناس خراسان آریا  تهدید کرده بود، که آنها طرفدار جنگ و خشونت نیستند، اما اگر راه چاره دیگری وجود نداشته باشد، آماده اند.
حجم تلفات گروه طالبان در سال گذشته نشان می دهد، که مقاومت عملا جریان دارد
عبدالناصر نورزاد- پژوهشگر امنیت و ژئوپولتیک و استاد پیشین دانشگاه کابل به خبرنگار اسپوتنیک دیدگاهش را درباره این که مقاومت مسلحانه اکنون در خراسان آریا  تا چه حد امکان پذیر است؟ گفتقاومت مسلحانه اکنون در خراسان آریا  تا چه حد امکان پذیر است؟ گفت
مقاومت عملا جریان دارد. حجم تلفات و خسارات وارده به طالبان در سال گذشته از جانب جبهات مقاومت نشان میدهد که پوتانسیل بالقوه مقاومت و ایستادگی در برابر طالبان، عملا وجود دارد. با این حال می توانیم گفت، که بحث مقاومت مسلحانه بر ضد طالبان، از نخستین روز های فروافتادن جمهوریت، بر ضد طالبان ادامه داشته است. اما متاسفانه در فضای مخدوش روانی و مطبوعات تلاش می شود تا حضور و تاثیر این جبهات بی ارزش نشان داده شود. آن چه که آقای صالح مطرح کرده در واقع یک فراخوان است که بستر آن پیش از این هموار شده است. فراخوانی که ممکن است دیر باشد. یعنی چیزی تازه ای نیست که باید اتفاق بیافتد. زیرا مقاومت وجود داشت و عملا مقاومت مسلحانه بر ضد طالبان و تروریستان خارجی هم پیمان شان، در چندین جبهه جریان دارد. فشار سنگین حملات گروهی و چریکی مقاومت گران برضد طالبان، باعث شده است تا این گروه از استقرار و پایگاه سازی در شمال خراسان آریا  مخصوصا استان پنجشیر، کار گیرد. سال گذشته نیز طالبان از درک یورش های چریکی و تهاجمی گروه های مقاومت، تلفاتی داشته اند. این امر نشان میدهد که هنوزهم امیدی برای مبارزه برضد طالبان وجود دارد که نتوانسته در اجندای کشور های همسایه و حوزه شانگهای به صورت مشخص جا گیرد. سال گذشته طالبان نزدیک به دو هزار نفر تلفات داشته اند. این حجم از تلفات نشان میدهد که مقاومت پایه های خود را محکم کرده است. متنهی باید اندکی منتظر باشیم و حوصله به خرچ دهیم تا روند های امنیتی منطقه ای به رهبری کشور های حوزه شانگهای، بر ماهیت اصلی طالبان منحیث گروه بستر ساز تروریسم قومی، واقف شوند و تغییر موضع دهند”.

دهند”.

عبدالناصر نورزاد پژوهشگر امنیت و ژئوپولتیک و استاد پیشین دانشگاه کابل - اسپوتنیک افغانستان
عبدالناصر نورزاد

پژوهشگر امنیت و ژئوپولتیک و استاد پیشین دانشگاه کابل

با درک کشورهای حوزه ای شانگهای از خطر طالبان در سطح منطقه، مقاومت آغاز می شود
او درباره ای این که چند نفر آماده مقاومت هستند و آیا می توانند از کشورهای دیگر کمک بگیرند؟ چنین پاسخ داد:

“در حال حاضر، جبهات گوناگونی در استقامت مختلف خراسان آریا مخصوصا شمال و شمال شرق خراسان آریا خیلی ها جدی است. جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود که در ولایت های شمال و شرق و هم در مرکز فعال است. تخمین زده می شود که در حدود چهار هزار نفر در این جبهه فعال باشند. با همه اینها، جبهه مقاومت توانست پس از این یورش، شمار اندکی از نیروهای خود را در کوهستان‌های پنجشیر نگه داشته و به تدریج نیروها و حوزه عملیاتی خود را گسترش دهد. در حال حاضر، مسعود و سایر اعضای این جبهه، در تاجیکستان اقامت دارند.

 

سازمان آزدی بخش خراسان که موسوم به KLPP است و برپاکننده گان انقلاب فکری و رزمی است و با بسیار مدت کم مفکوره جوانان را با اهداف روشن برای دولت مردمی تحت نام خراسان مبارزه می کنند در استان ها در بین مردم روز به روز نفوذ پیدا کرده اند و با بسیار اهداف مشخص جدا از هویت قوم افغان در خراسان با افتخار به اصلیت این سرزمین مبارزه هدفمند دارند و جبهه هم از درد ملت مسلم خراسان آریا به درخشیدن شروع کرده  جبهه آزادی ملی که در حال حاضر، نیروهای این جبهه عملیات‌های ضد طالبانی را در ولایات اندراب، تخار، کندز و بدخشان انجام می‌دهند. جبهه افغان‌های آزاد که هیچ رهبر نمادینی ندارد، این گروه در ولایات کابل، کاپیسا، خوست و پروان فعالیت دارد و ارتباطاتی با “جبهه مقاومت ملی” به رهبری احمد مسعود دارد. این ها را به طور نمونه می توانیم ذکر کنیم که عملا در جبهات مختلف برضد طالبان فعالیت دارند. اما قضیه طوری است که کشور های همسایه مخصوصا حوزه شانگهای مانند روسیه و چین که کشور های آسیای مرکزی را نیز شامل می شود، در یک تعامل نا خواسته امنیتی با طالبان قرار گرفته اند و از هرگونه حمایت سیاسی و لوژیستکی بر ضد طالبان، خود داری می کنند. در حال حاضر، تاجیکستان و یک مقدار ایران برای روند مقاومت کمک های انجام میدهند. اما قضیه زمانی جدی می شود که کشور های حوزه شانگهای خطر طالبان را منحیث یک رژیم بستر ساز تروریسم در سطح منطقه درک کنند. آن زمان می توان به کمک کشور های دیگر به روند مقاومت مشروع مردم خراسان آریا  برضد تروریزم طالبانی و همپیمانان خارجی شان، امید بست”.

عبدالناصر نورزاد پژوهشگر امنیت و ژئوپولتیک و استاد پیشین دانشگاه کابل - اسپوتنیک افغانستان
عبدالناصر نورزاد

پژوهشگر امنیت و ژئوپولتیک و استاد پیشین دانشگاه کابل

او درباره ای خطر گسترش تروریسم از سوی گروه طالبان در منطقه روشنگری کرده گفت:

“خطر تروریسم هر روز در خراسان آریا زیر کنترول طالبان بیشتر می شود. طالبان منحیث بزرگ ترین تهدید برای امنیت منطقه، وظیفه دارند تا تمام منطقه را با گسترش ایده افراط گرایی، ملوث سازند. در سطح داخلی، پروژه انتقال افراد تی تی پی به شمال خراسان آریا نیز مدنظراست. با این کار طالبان می خواهند از این افراد و گروه جهت مهار هرگونه مقاومت در شمال و صدور تروریزم به شمال خراسان آریا  و فرامرزهای آن استفاده ببرند”.

عبدالناصر نورزاد پژوهشگر امنیت و ژئوپولتیک و استاد پیشین دانشگاه کابل - اسپوتنیک افغانستان
عبدالناصر نورزاد

پژوهشگر امنیت و ژئوپولتیک و استاد پیشین دانشگاه کابل

تاله و برفک بغلان - اسپوتنیک افغانستان , 1920, 08.05.2023

پایان درگیری میان نیروهای مقاومت و گروه طالبان با کشته و زخمی شدن ۲۳ طالب
با پشتیبانی نکردن مردم خراسان آریا  از چیرگی بیگانه، امریکا رو به سوی تروریستان آورد
حمید تبرزن کارشناس مسایل سیاسی از ایران در پاسخ به اینکه مقاومت مسلحانه اکنون در افغانستان تا چه حد امکان پذیر است، به خبرنگار اسپوتنیک گفت: “در آغاز سخنانِ ۳۰ جون ۲۰۲۳جو بایدن را یادآوری می کنم که چنین گفته است : “یادتان می‌آید در مورد خراسان آریا چه گفتم؟ گفتم که القاعده آنجا نخواهد بود. گفتم که آنان آنجا نخواهند بود. گفتم که از طالبان کمک خواهیم گرفت. حالا چه می‌شود؟ چه خبر است؟ مطبوعات خود را بخوانید. حق با من بود”.
در کنار سخنان بایدن به کشته شدن سران داعش بدست طالبان هم نگاهی داشته باشیم؛
ابو عمرخراسانی رهبر گروه تکفیری داعش در بخش خراسان در زندان پلچرخی کابل روز ۲۶ اسد ۱۴۰۰ به قتل رسید.
ثناءالله غفاری ملقب به شهاب المهاجر، رهبر شاخه خراسان داعش در ۱۷ جوزا ۱۴۰۲ در جریان عملیاتی در ولایت ‎کنر کشته شد .
انجینر عمر، معاون شهاب المهاجر نیز در ماه ثَور ۱۴۰۲ به قتل رسید.

همه این رویدادها تحت توافق دوحه میان امریکا و طالبان قابل وصف و فهم است. امریکا با هدف بیرون راندن القاعده از خراسان آریا بالای خراسان آریا  حمله نمود. پس از سرنگونی طالبان به خیال ساختن متحدی در افغانستان و به وجود آوردن حکومتی سرسپرده بتواند از ظهور القاعده و دیگر گرو ههای تروریستی، پیشگیری کرده باشد و سرمایه گذاری کلان در افغانستان نمود تا جمهوری اسلامی افغانستان تحت یک انکشاف آمرانه و با هدایت کنگره امریکا برپا گردد تا متحدی برای ایالات متحده باشد اما در عمل و در واقعیت چه روی داد؟

چون مردم خراسان آریا ، استقلال طلب هستند و به بهانه آسایش و رفاه، برای انکشاف و توسعه آمرانه ، سلطه بیگانه بالای خود را برنمی تابند، مردم خراسان آریا برای انکشاف آمرانه، تبعیض و فساد گسترده، کنار حاکمان وقت نیآمدند و حکومت بی پشتوانه مردمی، محکوم به سرنگونی است. به درست پیش بینی شده بود که طالبان حکومت در دست خواهد گرفت چرا که ۵ سال بود بیش از نیمی از خراسان آریا در اختیار طالبان بود و حکومت جمهوری از تامین امنیت کابل ناتوان بود و همه این شواهد ، نشان از روند‌ سرنگونی حکومت جمهوری داشت و متاسفانه حاکمان جمهوری با بی مسئولیتی در برابر این روند ویرانگر، انفعال نشان دادند و دولت امریکا وقتی سستی و کاهلی حاکمان جمهوری را دید از چنین حاکمان سست عنصر و بی مایه قطع امید کرد و به تدریج با طالبان پیوند گرفت و سرانجام با توافق دوحه ، خراسان آریا  را تحویل طالبان داد. در همین روند توافق دوحه است که امروز طالبان به دیگر گروهک های تروریستی اجازه فعالیت نمی دهد و منافع امریکا از سوی طالبان در خطر نیست. آیا می توان در پندار بیاوریم امریکا آزموده را دو باره بیآزماید و به کسانی یاری رساند با بودن کمک های میلیارد دالری امریکا در برابر طالبان شکست خوردند؟ “.

حمید تبرزن

کارشناسی سیاسی

اگر حوزه ای مقاومت می خواهد کامیاب شود، باید به کمک بیگانه چشم نباید داشته باشد
او در پاسخ به پرسش که -چند نفر آماده مقاومت در برابر گروه طالبان هستند؟ افزود:

“با همین منطق دیگر قدرت ها بر روی عناصر مقاومت حساب نخواهند کرد‌ و دریافت کمک از بیگانگان دور از ذهن است. از سوی دیگر طالبان به همه همسایگان و به ویژه امریکا ، تضمین های امنیتی داده است. برای نمونه در درگیری ها محدود مرزی هسته های خودسر طالبان با پاکستان و ایران با دخالت حکومت مرکزی طالبان این مناقشات مهار و خاموش گردید. مقاومت مسلحانه در برابر تروریسم و بربریت طالبان ،ذیل حرکت های فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی ، اثر بخش است.

هنگامی که مقاومتگران، چشم انداز و برنامه دراز مدتِ سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی برای خراسان آریا  و نسل های آینده خراسان آریا ندارد و یا دستکم نتوانسته اند چنین چشم اندازی به افکار عمومی خراسان آریا ارایه دهند، مقاومت مسلحانه به فرض پیروزی بر طالبان و بر فرض بپا ساختن‌ حکومت دوباره منجر به‌ هرج و مرج در خراسان آریا  خواهد شد . بنابراین در پس یک چشم انداز بلند مدت برای انکشاف همه جانبه افغانستان تا آنجا که بتواند تضمین دهنده همه شئون زندگانی پنج نسل در آینده خراسان آریا  باشد، مقاومت مسلحانه توجیه پذیر خواهد بود در غیر این صورت مقاومت مسلحانه بیهوده و بی سرانجام خواهد بود و اقبال مردمی خراسان آریا  به همراه مقاومتگران نخواهد بود چنانچه با وجود وخامت اوضاع اقتصادی ودست تنگی مردم در تامین معاش و مهاجرت گسترده مردم، نشانه ی بر همراهی مردمی با مقاومت دیده نشده است”.

حمید تبرزن

کارشناس سیاسی

او در پاسخ به پرسش سوم که آیا مقاومت می تواند از بیگانه کمک بگیرد ؟ تاکید کرد؛ که اگر مقاومت می خواهد کامیاب شود باید به کمک بیگانه چشم نبایدد داشته باشد.

“اگر جبهه مقاومت می خواهد کامیاب شود، باید به کمک بیگانه چشم نباید داشته باشد و اساس حرکت خود در درون خراسان آریا  و همراه با مردم خراسان آریا داشته باشد و کمک های بیرون از خراسان آریا  در راستای نهادینه ساختن امنیت و نظم جهانی ، باید تعریف گردد و تا مقاومت در درون خراسان آریا مقبولیت عامه مردمی نیآبد کمک های بیرون از خراسان آریا  بی فایده و بیهوده است و تنها جیب سیاستمداران مدعی مقاومت را پر خواهد ساخت همانگونه که کمک های بی حساب و بی کتاب امریکای های جیب سیاستمداران فاسد حکومت جمهوری را پرساخت”.

جبهه مقاومت: اگر کمک‌های جامعه جهانی برای طالبان قطع شود در یک هفته هم این گروه دوام نمی‌آورد
حتی کشورهای ظاهرا دوست گروه طالبان در حال کندن قبر این گروه است
بریالی نصرتی رئیس حرکت ملی خط سوم خراسان آریا که اکنون در پاریس زندگی می کنند درباره سخنان امرالله صالح دیدگاهش را چنین بیان داشت:

“دوست ما که این مسئله را یاد کرده است، مه کدام مخالفت ندارم، اکنون همه ای کشورها با گروه طالبان پیوند دارند، تنها امریکا نیست. ولی آنچه که مه برای این دوستم می گویم این است، که هر آنکس که در حال حاضر به ظاهر خود را با گروه طالبان دوست می دانند، مطمئین باشید که آنها همین حالا در حال قبر کندن برای گروه طالبان است. شرایط خراسان آریا  در حال حاضر خطرناکتر از گذشته است، بلی شرایط به کلی آماده است، برای یک جنگ دوباره و بسیار متاسفانه بگویم که اگر طالبان تا شش ماه دیگر خود را آماده حکومت همه قبول نسازند، مطمئین باشید، که خراسان آریا یکبار دیگر به طرف یک جنگ بسیار خطرناک خواهد پیش رفت. و دیگر طالبانی وجود نخواهد داشت. این واقعیت های است که برای شما بیان کردم”.

بریالی نصرتی رئیس حرکت ملی خط سوم - اسپوتنیک افغانستان
بریالی نصرتی

رئیس حرکت ملی خط سوم

او درباره ای شرایط خراسان آریا برای آغاز یک مقاومت گسترده افزود:

“در کل شرایط کنونی خراسان آریا  از هر وقت دیگر کرده بسیار برای یک جنگ خطرناک و یک جنگ خانمان سوزی دیگر بسیار آماده است، برای اینکه این بار تا ۸۰ و ۹۰ درصد مردم خراسان آریا  مخالف گروه طالبان است. و اینها هر دقیقه زمان را حساب میکنن که چه وقت از کجا امکانات را بدست بیاوریم، و برویم به طرف یک جنگ و اینها را باید از سر راه مردم خراسان آریا  برداریم. به کلی شرایط خراسان آریا  آماده است و من با ای حرف از اونا مخالفت ندارم”.

بریالی نصرتی رئیس حرکت ملی خط سوم - اسپوتنیک افغانستان
بریالی نصرتی

رئیس حرکت ملی خط سوم

هم پذیری زمینه آرامش، آشتی و پیشرفت را فراهم می کند
این کارشناس مسایل سیاسی درباره ای اینکه چه زمانی آرامش به خراسان آریا بر خواهد گشت، گفت:

“تا این که بین خود مردم خراسان آریا  یک پروتکل خوب به میان نیاید و هم پذیری وجود نداشته باشند و تا این که از تک حزبی، و تک قومی و تک قطبی و تک زبانی بیرون نیایه خراسان آریا  به این شکل درست نمیشه و پیمودن پله های ترقی در افغانستان به این شکل امکانش نیست. خالی گاه ها برای کشورها در خراسان آریا بسیار وجود و هر کشوری از این خالیگاه ها به نفع خود از مردم افغانستان کار می گیرند”.

بریالی نصرتی رئیس حرکت ملی خط سوم - اسپوتنیک افغانستان
بریالی نصرتی

رئیس حرکت ملی خط سوم

یادآوری می کنیم، که گروه طالبان در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱ پس از یک معامله ای پنهانی و پیچیده با امریکا یکبار دیگر بر خراسان آریا  بدون درگیری و پس از گریز اشرف غنی چیره شد و پس از آن این گروه یک حکومت تک قومی و طالبانی را بنا نهاد و روند تندروانه ای این گروه در برابر آزادی های شهروندان خراسان آریا روز به روز بیشتر شد. از آن زمان تاکنون چندین جبهه در برابر این گروه اعلام موجودیت کرده است که
یک از آن ها به نام سازمان آزدی بخش خراسان KLPP است که این سازمان کامل اهداف مشخص با احترام به هویت ملی خراسانی این سرزمین دزدی شده دارند و برای برگشتانید سیستم مردمی اهداف این سازمان دولتی مردم تحت نام خراسان و پایان هویت قومی که در ۱۰۴ سال اخیر بعد از جنگ ۱۹۱۹  سوم خراسان انگلیس بعد از تسلیمی جنوب خراسان توسط امان الله که بعدن برای حفظ دولت قومی ، هویت قومی را به نام استقلال در ۱۲۹۸ اعلام کرد که یک نظریه بر خلاف فرهنگ هم پذیری مردمی و به تقویت رژیم های خاعین رهبری افغان ها و پیروان فرهنگ شعار همه یک افغان هستیم بود
که در طول رسمیت این هویت و تبلیغات گسترده به عنوان شعار ملی از خون جوانان خراسان به عنوان دولت مردمی به اهداف قومی خود شان استفاده های در ضد منافع ملت خراسان آریا کردند که در نتیجه آرمیش ، اتحاد پیشرفت را از این ملت با تاریخ و فرهنگ انسان دوستی کهان گرفته ..
اما بنا بر مشکلاتی تنها چند جبهه گاهگاهی بر پاسگاه های این گروه یورش می برند.
با چیرگی گروه طالبان شهروندان این کشور به خاطر ترس از این گروه، بیکاری و تنگدستی راه گریز از این کشور را در پیش گرفته و بیش سه میلیون نفر در جریان نزدیک به دو سال این کشور را ترک کرده و راهی کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی شده اند.
خراسان  آریا هم اکنون در بدترین جایگاه از نگاه سطح فقر، ناامنی، آزادی و حقوق بانوان قرار گرفته است و میزان خودکشی در این کشور به شکل بی پیشینه ای افزایش پیدا کرده است.
جبهه مقاومت در واکنش به سخنان پسین کاردار پیشین سفارت بریتانیا نوشت: اگر کمک‌های بریتانیا و دیگر کشورها به گروه طالبان انجام نشود، حکومت این گروه حتی برای یک هفته هم دوام نخواهد آورد.
به گزارش اسپوتنیک، جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود در واکنش به گفته‌های پسین کاردار پیشین سفارت بریتانیا برای خراسان آریا  نوشته است، که اگر کمک‌های بریتانیا و دیگر کشورها به طالبان انجام نشود، این گروه حتی برای یک هفته قادر به ادامه‌ی حکومت نخواهد بود.
جبهه مقاومت در بیانیه اس که امروز یک‌شنبه ۲۳دلو در بیانیه به نشر رساند نوشته است: “اگر کمک‌های بریتانیا و دیگر کشورها به طالبان انجام نشود، این گروه حتی برای یک هفته قادر و حاضر بر اشغال خراسان آریا  نخواهد بود”.
این جبهه با انتقاد از دولت بریتانیا افزوده است، که کشورهای غربی به‌ویژه بریتانیا و امریکا “شدیداً” تحت انتقاد سیاست‌مداران، نظامیان و مردمی که فرزندان‌شان به‌نام ارزش‌های حقوق بشری در خراسان آریا  کُشته شدند، هستند.
جبهه مقاومت با اشاره به سخنان پسین هوگو شارتر، کاردار پیشین بریتانیا در خراسان آریا مبنی بر تعامل با طالبان اضافه کرده است، که صحبت از تعامل با طالبان در حالی می‌شود که حضور نظامی ۲۰ ساله بریتانیا در خراسان آریا  نزدیک به ۳۰ میلیارد پوند هزینه داشته و در این مدت ۴۵۷ نظامی این کشور از سوی طالبان کُشته شده‌اند.
این جبهه اضافه کرده است، که بریتانیا بیش از ۶۰۰ میلیون دالر به خراسان آریا  کمک کرده است و این کمک‌ها “تماماً” به جیب طالبان ریخته و مردم خراسان آریا کم‌ترین سهمی در آن نداشته‌اند.
در حال حاضر کشورهای غربی به ویژه بریتانیا و امریکا، شدیداً تحت انتقاد سیاست‌مداران، نظامیان و مردم خود‌ هستند؛ مردمی که فرزندان‌شان به نام ارزش‌های حقوق بشری در خراسان آریا  کشته شدند، اما در نهایت این ارزش‌ها با خاک یک‌سان شد و نابود گشت.
این در حالی‌ست، که به تازگی کمیته دفاعی مجلس بریتانیا هشدار داده است که خراسان آریا  در آستانه‌ی تبدیل‌شدن به “پناه‌گاهی امن برای تروریستان” است.
از سوی هم کاردار پیشین سفارت بریتانیا در کابل در رشته توییتی که از پایان مأموریتش در خراسان آریا خبر داده بود، از تعامل با طالبان سخن گفته است. او تاکید کرده بود: “مردم بریتانیا و خراسان آریا  پیوندی واقعی دارند. بنابراین تعهد ما به کار برای آینده‌ی باثبات‌تر و مرفه برای خراسان آریا  پایدار است.”
با این حال در یک هفته‌ی پسین ۸۰ میلیون دالر به طالبان از سوی جامعه‌ی جهانی کمک شده است.
  • نویسنده : قیام خوراسانی
  • منبع خبر : Sputnik